2. GENÇ İŞÇİLER ÇALIŞTAYI

Genç işçiler ülkemizde en güvencesiz koşullarda, en düşük ücretlerle çalışan ve de en yoğun işsizlik yaşayan kesimlerden biridir. Ancak en yaratıcı iletişim ve direnç biçimlerini de yine gençler hayata geçirmektedir. Genç emekçilerin önceki kuşaklardan büyük ölçüde farklılaşan çalışma deneyimleri, sosyalleşme biçimleri, kimlik oluşumları özel olarak ele alınmaya değerdir. Bu aynı zamanda yeniden güçlenme çabası içinde olan sendikalar için de hayati bir gündemdedir. Gençlerin sendikalara ilgisizliği, göreli uzaklığı gibi sorunların aşılması derinlemesine tartışma süreçlerini gerektirir.

Tez-Koop-İş Sendikası gençemek Dergisi ve Yeni Emek Çalışmaları Ofisi olarak tam da bu nedenle 12 Ocak’ta İstanbul Kadıköy’de Genç İşçiler Çalıştayı düzenlemiştik. Sendikalardan genç üye ve uzmanların yanı sıra farklı işkollarından sendikasız genç emekçiler, akademisyenler, part-time çalışan üniversiteliler, plaza emekçileri, alana dair çalışma yürüten uzman ve emek aktivistleri katıldığı çalıştayda oldukça önemli çıktılar elde ettik.

Şimdi bu çalışmanın devamını Ankara’da gerçekleştiriyoruz. İlk çalıştaydan da öğrendiklerimiz ışığında Yeni Emek Çalışmaları Ofisi, Tez-Koop-İş Sendikası gençemek Dergisi ve Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi olarak 2. Genç İşçiler Çalıştayı‘nı 16 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 14:00’te Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenliyoruz.

Çalıştayın amacı, genç emekçilerin kendi deneyimlerini, sorunlarını ve örgütlenmeye yönelik fikirlerini tartışmasına vesile olmaktır. Alanda çalışan kişi ve kurumlar bu tartışmalardan beslenebilir ve bu tartışmaları besleyebilir. Böylece hem genç işçilerle temas edilebilecek daha çok alan açılmış, hem de onların katılımıyla yeni perspektifler üretilmiş olur.

Çalıştayda genç emekçiler, araştırmacılar ve emek örgütleri için faydalı sonuçlar almayı umut ediyoruz. Bu nedenle çalıştayda herkesin serbest biçimde katkı sunabileceği, hiyerarşi kurulmayan bir ortam yaratmaya gayret edeceğiz. Çalıştayımıza; market, dükkân, ofis, sivil toplum kuruluşu, fabrika, atölye, okul, üniversite, hastane, sokak, ev vb. birçok alanda çalışan ya da işsiz olan genç arkadaşlarımız özellikle davetlidir. Sendikalardan genç üye ve uzmanları, sendikasız genç emekçileri, akademisyenleri, alana dair çalışma yürüten araştırmacı veya gönüllüleri de aramızda görmek isteriz.

Genç İşçiler Çalıştayı Sekretaryası