2018 YILI MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ PROF. DR. FÜSUN ÜSTEL’İN

Değerli Mülkiyeliler,

2018 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Yurttaşlık alanında yayımladığı akademik çalışmalar ile yaptığı katkılar,

Kültür politikaları alanında yürüttüğü özgün derslerle akademide açtığı yeni tartışma alanları,

Her öğrencisinin perspektifini genişleten, çalışma alanlarını derinleştiren özeni,

Türkiye akademisinin daha az kötü günlerinde GİT Türkiye çerçevesinde akademik hak ihlalleri konusunda gösterdiği izleme faaliyetleri ve yürüttüğü hak mücadelesi ile akademik özgürlüklere, mesleğine, meslektaşlarına sahip çıkması,

Türkiye akademisinin daha zorlu günlerinde eserlerinde ve akademik faaliyetinde içkin olan düşünceyi, o düşüncenin üzerindeki baskıya karşı açıkça dile getirmesi,

Barışı savunmanın en zor olduğu günlerde barışı, ifade özgürlüğünü savunmanın en zor olduğu günlerde ifade özgürlüğünü savunması; yurttaş sorumluluğunu taşımanın bedelinin ağır olduğu günlerde bu sorumluluğu taşıması

Gerekçeleriyle, 2018 Mülkiye Büyük Ödülü’nün değerli hocamız Prof. Dr. Füsun Üstel’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu