23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN!

Değerli Mülkiyeliler,

Cumhuriyetimizi kuran Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının doksan dokuzuncu yılındayız. Bu tarih, Mustafa Kemal’in saltanatın kaldırıldığı gün yaptığı konuşmada vurguladığı gibi, ulusun geleceğini doğrudan doğruya kendi eline aldığı ve egemenliğin bir şahısta, değil, ulusun bütün fertleri tarafından seçilen vekillerden oluşan bir Büyük Meclis oluşturduğu tarihtir. Türkiye’de halkın geleceğine bizzat ve bilfiil karar vereceği hükmünü getiren, halk egemenliği ilkesini en saf haliyle kuran anayasayı bu meclis yapmıştır. Teokratik bir monarşinin yerine demokratik bir kuruluşun imkanlarını yaratan, tek kişinin egemenliğine ilk andan itibaren ve savaş koşullarında dahi karşı çıkmış bir Meclis’in açılışının doksan dokuzuncu yılını kutluyoruz bugün.

Günün koşullarında doksan dokuz yıl önceki kuruluşun konuşulmasının, demokrasi ve hukuk özleminin dile getirilmesinin önemi, neredeyse her gün yaşanan gelişmelerle kendini yeniden ortaya koymaktadır. Birinci Meclis’in açılışından doksan dokuz yıl sonra bugün;

  • Meclis’in denetim yetkilerinin elinden alındığı, yasama yetkisinin etkisizleştirildiği, seçilmiş üyelerinin cezaevlerine gönderildiği,
  • Seçme hakkının anayasaya aykırı olarak tartışılabilir kılındığı, seçilenlerin mazbatalarının verilmediği; demokrasinin temellerinin tartıştırıldığı,
  • Eğitim kurumlarında ve medyada Büyük Millet Meclisi’nin son verdiği hanedan saltanatına, istibdat rejimlerine övgüler düzüldüğü, toplumun dincileştirildiği ve kincileştirildiği,
  • Yasama, yürütme ve yargı erkleri arasındaki dengenin ortadan kalktığı, tek kişinin; aile ve parti ilişkileriyle egemenlik iddiasında bulunabildiği,
  • Anayasa ve yasaların askıya alındığı, yurttaşların hak ve özgürlüklerinin beka söylemiyle gasp edildiği, yargının bağımsızlığının ortadan kalktığı,
  • Muhalefet partilerinin tehdit edilebildiği, ana muhalefet partisi liderine karşı saldırıların organize edilebildiği, sorumluların ise bu saldırılara zemin hazırlayabildiği,
  • Kamu görevlerinin devletin ihtiyaçlarına göre değil, iktidar partisinin çıkarlarına göre belirlendiği koşullardayız.

Kısacası, temsili demokrasinin ve onun temeli olan ulus egemenliğinin tartışılır hale geldiği kritik bir eşikte ülkemiz. 1920’de Birinci Meclis’in açılışını bu koşullarda kutluyoruz. Bu nedenle 1920 kuruluşunu en güçlü biçimde hatırlamanın, anmanın, kutlamanın, ama daha önemlisi ülkemizin, çocuklarımızın, demokrasimizin geleceğine sahip çıkmanın zamanıdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun!

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu