46. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

 

Derneğimizin 46. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 18 Mart 2018 Pazar günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 25 Mart 2018 Pazar günü saat 10.00’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, Aziz Köklü Salonu’nda aynı gündemle yapılacaktır.

Katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

 

Mülkiyeliler Birliği Derneği

Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1 – Açılış

2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3 – Başkanlık Divanı’nın seçilmesi

4 – Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

5 – Konukların konuşmaları

6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanması ve Yönetim Kurulu’nun aklanması

8 – Denetim Kurulu Raporunun onaylanması, Denetim Kurulu’nun aklanması

9 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması ve konuşmaları

10 – 2018-2020 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi

11 – Bütçenin oylamaya sunulması

12 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için oylamanın başlatılması

13 – Oyların sayımı

14 – Dilek ve temenniler

15 – Kapanış