701 SAYILI OLAĞANÜSTÜ HAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMESİ HAKKINDA KAMUOYUNA DUYURU

Basına ve Kamuoyuna,

701 Sayılı Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi ile 18 bin 632 kamu çalışanı mesleklerinden ihraç edilerek toplam ihraç sayısı 130 binin üzerine çıkarılmıştır.

Evrensel hukuk ilkeleri ve temel anayasal güvencelerin ortadan kalktığı bir ortamda hiçbir yurttaşın kendini güvende hissetmesi beklenemez.  Dolayısıyla, Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla, hiçbir yargılama yapılmaksızın ve hukuk yolları kapatılarak yapılan bu tasfiyeler ülkemizin demokratik geleceği bakımından kaygı vericidir.

Üniversitelerde eleştirel düşüncenin tasfiyesinde kullanan Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinin sonuncusu olan 701 sayılı KHK ile 18 Barış Akademisyeni daha ihraç edilmiştir. Aralarında Onur Kurulu üyemiz Aydın Arı’nın; üyelerimiz Ayşen Uysal ve Erkin Başer’in de bulunduğu ihraç listesinin hukuka aykırı olarak hazırlandığı, hukuk devletinin en temel ilkelerinin askıya alındığı silinmesi unutulan “gerekçeler” kısmında itiraf edilmiştir.

Anayasa’nın 130’uncu maddesinde yer alan akademik özgürlüğe ilişkin güvencelere, suç ve cezanın kanuniliği ilkesine, idarenin anayasa ve yasalara uygun davranma zorunluluğuna, masumiyet karinesine varana kadar hukuk devletinin en temel ilkelerinin askıya alındığı OHAL KHK’leri ile üniversiteden tasfiye edilen hocalarımız; bilimsel, eleştirel, özgür bir akademik alanın ve barışın savunucularıdır. Bugün onlar neredeyse üniversite oradadır.

Olağanüstü hal kararnameleri bir taraftan baskı, korku ve tasfiyeleri yaratıyorsa bir taraftan da özgürce düşünmeyi sürdürme cesaretini ve dayanışmayı büyütüyor. Mülkiyeliler Birliği dayanışmanın yanında olacak, KHK’lerin değil, hukukun üstünlüğünü; üyelerinin, mezunlarının haklarını ve ülkenin demokratik geleceğini savunacaktır.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

Açıklamayı PDF formatında indirmek için tıklayınız.