ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ

AHMET MAKAL, PINAR ALPAY YÜKSEL VE NİGAR RZAGULİYEVA İLE “YAŞAM, MÜZİK VE MÜLKİYE” SÖYLEŞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 20 Mayıs konukları Ahmet Makal, Pınar Alpay Yüksel ve Nigar Rzaguliyeva ile Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabı üzerinden “Yaşam, Müzik ve Mükiye” başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ EVDE: YAŞAM, MÜZİK VE MÜLKİYE

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin bu haftaki konukları Ahmet Makal, Pınar Alpay Yüksel ve Nigar Rzaguliyeva ile Mülkiye’de yaşamı ve müziği konuşacağız. Makal, Alpay Yüksel ve Rzaguliyeva “Yaşam, Müzik ve Mükiye” başlıklı söyleşi ile 20 Mayıs 2020 saat …

Devamı için »

ALTAN GÖRDÜM, BELİZ GÜÇBİLMEZ VE ÖZGE BOZDAĞAN İLE “KÜÇÜK AMFİDEN TİYATROYA” SÖYLEŞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 13 Mayıs konukları yolları Mülkiye’den tiyatroya uzanmış Altan Gördüm, Beliz Güçbilmez ve Özge Bozdoğan ile Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabı üzerinden “Küçük Amfiden Tiyatroya” başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ EVDE: KÜÇÜK AMFİDEN TİYATROYA

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin bu haftaki konukları yolları Mülkiye’den tiyatroya uzanmış Altan Gördüm, Beliz Güçbilmez ve Özge Bozdoğan. Gördüm, Güçbilmez ve Bozdoğan “Küçük Amfiden Tiyatroya” başlıklı söyleşi ile 13 Mayıs 2020 saat 16.30’da Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabında …

Devamı için »

DAMLA UĞANTAŞ VE LEVENT AYAŞLIOĞLU iLE “MÜLTECİLERİN SALGINLA MÜCADELESİ” SÖYLEŞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 6 Mayıs konukları Af Örgütü’nden Damla Uğantaş ve Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği’nden Levent Ayaşlıoğlu ile Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabı üzerinden “Mültecilerin Salgınla Mücadelesi” başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ EVDE: MÜLTECİLERİN SALGINLA MÜCADELESİ

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin bu haftaki konukları Uluslararası Af Örgütü’nden Damla Uğantaş ve Dünya Evimiz Uluslararası Dayanışma Derneği’nden Levent Ayaşlıoğlu. Uğantaş ve Ayaşlıoğlu “Mültecilerin Salgınla Mücadelesi” başlıklı söyleşi ile 6 Mayıs 2020 saat 18.30’da Mülkiyeliler Birliği Facebook …

Devamı için »

BURCU KARAKAŞ VE PERİHAN MEŞELİ İLE “KORONA GÜNLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET” SÖYLEŞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 29 Nisan konukları gazeteci Burcu Karakaş ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü avukat Perihan Meşeli ile Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabı üzerinden “Korona Günlerinde Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ EVDE: KORONA GÜNLERİNDE KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin bu haftaki konukları gazeteci Burcu Karakaş ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı gönüllüsü avukat Perihan Meşeli. Karakaş ve Meşili “Korona Günlerinde Kadına Yönelik Şiddet” başlıklı söyleşi ile 29 Nisan 2020 saat 18.30’da Mülkiyeliler …

Devamı için »

AHMET SALTIK VE GÜLBİYE YENİMAHALLELİ YAŞAR İLE “SALGINLA BAŞ ETMEDE SAĞLIK POLİTİKALARI” SÖYLEŞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin 22 Nisan konukları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ahmet Saltık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Gülbiye Yenimahalleli Yaşar ile Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabı üzerinden “Salgınla Baş Etmede Sağlık Politikaları” başlıklı söyleşimizi gerçekleştirdik.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ EVDE: SALGINLA BAŞ ETMEDE SAĞLIK POLİTİKALARI

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği’nin 1984 yılından bu yana düzenlediği Çarşamba Söyleşileri fiziken yan yana gelmenin mümkün olmadığı bu günlerde Çarşamba Söyleşileri Evde adı ile evlerimize taşınıyor. Çarşamba Söyleşileri Evde’nin bu haftaki konukları Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Ahmet Saltık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Gülbiye Yenimahalleli Yaşar. Saltık ve Yenimahalleli Yaşar “Salgınla Baş Etmede Sağlık Politikaları” başlıklı söyleşi ile 22 Nisan 2020 saat 18.30’da …

Devamı için »