Mülkiye Hakkında

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 71 YAŞINDA…

Değerli Mülkiyeliler, Türkiye’de demokrasi, emek, aydınlanma mücadelesinin bileşenlerinden olan Mülkiyeliler Birliği, 71 yıl önce bugün, 24 Aralık 1946’da kuruldu. 1943 yılı Mülkiye mezunlarından Ahmet Alpaslan, Asaf Cemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk Aker, Halit Tokullugil, Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tunçağıl, Sadettin Atay, …

Devamı »

MÜLKİYE’NİN ANKARA’YA GELİŞİNİN 81. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Mülkiye öğrencileri 5 Kasım 1936 sabahı 08.30’da Yıldız’daki mektep binasında toplanıp, otobüslerle Ayazpaşa’ya geldiler. Buradan Şehir Bandosu eşliğinde yürüyerek gittikleri Taksim’de yapılan törenden sonra Haydarpaşa’dan saat 11.20’de kalkan özel bir tren ile Ankara’ya hareket ettiler.   Tren 6 Kasım saat 15.15‟te Ankara’ya geldi. Ankara Garı’ndan Muhafız Alayı Bandosu eşliğinde Ulus’a …

Devamı »

MÜLKİYE RUHU

Mülkiyelilik Ruhu (*) Muzaffer UYGUNER Herkes bilir ve söyler ki; Mülkiyeliler birbirini sever ve tutar. Bu sevgi, yıllarca dershanede, yatakhanede, yemekhanede, teneffüshanede birlikte bulunmanın yarattığı bir sevgiden ileridir. Bu sevgide kardeşlik, ağabeylik ilgileri de rol oynar. Bu sevgide karşılıklı anlayış ve saygının da büyük payı vardır. Fakat, üzüntülerde ve sevinçlerde, …

Devamı »

TÜRK GAZETECİLİĞİNDE MÜLKİYENİN YERİ

(Takvim-i Vekayi’in 100. Yılında) TÜRK GAZETECİLİĞİNDE MÜLKİYE’NİN YERİ M. Alaeddin ASNA   Türk gazeteciliğinin doğuş ve gelişiminde Mülkiye, zengin bir kaynak olmuştur. Mülkiyeliler her alanda olduğu gibi Türk gazeteciliğinde de yeniliklerin ve vatan sevgisinin bayraktarlığını yapmışlar ve basın tarihimizde önemli bir yer işgal etmişlerdir. Bir Türk tarafından yayınlanan ilk özel …

Devamı »

MÜDÜRLERİMİZ VE DEKANLARIMIZ

Mekteb-i Mülkiye / Mekteb-i Mülkiye-i Şahane/ Siyasal Bilgiler Okulu/ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Müdürleri ve Dekanları Cemâl Bey     1859—1860 Müderris Hilmi Efendi     1860—1876 Müşir Ali Nizamî Paşa     1877—1878 Abdürrahmarı Şeref Efendi     1878—1894 Hacı Recâî Efendi     1894—1908 Mehmed Celâl Bey     1908—1909 Mehmed Rakım AÇIKALIN     1909—1911 …

Devamı »

ATATÜRK’ÜN MÜLKİYELİLERE HİTABI

Atatürk, İsmet İnönü’ye 1935 yılı Aralık ayında gönderdiği telgrafında şöyle diyor: “Yıldönümlerini kutlamak için Siyasal Bilgiler Okulu diplomalılarının beni anarak toplantıya başlamış bulunduklarını bildiren telefon yazınızı aldım. Birdenbire duygumu tahlil edemedim. Bunun için Siyasal Bilgiler Okulu diplomalıların sözleri üzerinde bütün dikkatimi kullanarak düşünmek lüzumunu hissettim. Bunlar kimlerdi? Fazla düşünmeye hacet …

Devamı »

İNEK BAYRAMI

Mülkiye Mektebi, bilindiği gibi devlete çağdaş bilgi ve görgü ile donanmış memur yetiştirme amacına uygun olarak yatılı ve klasik mantık içerisinde adeta dışa kapalı bir “seçkin adayları grubu” biçiminde kurulmuştur. İnek Bayramı’nın temelini oluşturan uğraş ve eğlenceler de bu yapıdan dolayı ortaya çıkmıştır. Mülkiye’nin unutulmaz hocalarından Prof Dr. Bahri Savcı, …

Devamı »