ÇOCUK HAKLARI ALANINDA GÜNCEL TARTIŞMALAR

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiye Eğitim Merkezi (MEM) bünyesinde kurulan “Mülkiye Çocuk” Çalışma Grubu yeni dönem çalışmalarına 25 Ekim Cuma günü düzenleyeceği etkinlik ile başlıyor. MEM ilkeleri doğrultusunda çocuk ve gençlere yönelik atölye, okuma, film gösterimi, konser, seminer gibi etkinlikler planlama ve uygulamayı amaçlayan Mülkiye Çocuk, 25 Ekim tarihinde ise yetişkinlere yönelik “Çocuk Hakları Alanında Güncel Tartışmalar” başlıklı bir panel düzenliyor.

Panel kapsamında, özellikle son yıllarda çocuk haklarına ilişkin öne çıkan belirli temalar konuşulacak. Bu bağlamda çocuk katılımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve yerinden edilmiş çocukların kültürel haklara erişimine dair sunumların yapılacağı panel, 25 Ekim Cuma günü saat 18.30’da Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir.

Panel
Çocuk Hakları Alanında Güncel Tartışmalar
Gül Çandır Saç / Eğitimde çocuk katılımı mı, çocuk katılımı eğitimi mi?: “Paris Demokratik Okulu” Örneği
Tolga Ulusoy / Cinsiyetçi sosyalleşmenin bir etmeni olarak çocuk oyunları: “Dokuz aylık” oyunu örneği
Deniz Gürsoy / Uzun süren mültecilik durumları bağlamında yerinden edilmiş çocukların kültürel haklara erişimi

Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu