İRFAN OCAĞIMIZ FAKÜLTEMİZİN EFSANE HOCALARI, MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ İÇİN BİRLİĞİMİZDE BİR ARAYA GELDİLER.

Değerli Mülkiyeliler,

İrfan Ocağımız Fakültemizin efsane hocaları Mülkiye Kültür Merkezi Projesi için Birliğimizde bir araya geldiler
24 Ocak 2018 tarihindeki toplantıya, Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Tuncer Bulutay, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Korkut Boratav, ve Prof. Dr. Metin Kazancı hocalarımız katıldı.

Efsane hocalarımız, Mülkiyeliler Birliği toplantı salonunda buluşarak, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açıklamasıyla başlayan Mülkiye Kültür Merkezi Projesi ile ilgili bina tartışmalarını değerlendirdiler.

Genel Başkanımız Erdal Eren’in de katılarak, geçmişte misafirhane olarak kullanılan ve Koruma Kurulu kararıyla rekonstrüksiyon yöntemi uygulanarak kültür merkezine dönüştürülmesi kararlaştırılan binaya ait önceki girişimleri de kapsayan süreçle ilgili geniş bilgi verdiği toplantıda, değerli hocalarımız, yıkım tartışmalarının temelsiz / gereksiz olduğunu, proje ve inşaat sürecinin usulüne göre planlandığı ve gerçekleşecek olmasının ve yeni yapının eski yapının temel çizgileri / esasları aynen muhafaza edilerek, kısa sürede bitirilmesini temenni ettiklerini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Prof. Dr. Cevat Geray, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Prof. Dr. Tuncer Bulutay, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Korkut Boratav, ve Prof. Dr. Metin Kazancı hocalarımızın ilgilerine sonsuz teşekkür ediyoruz..

Mülkiyeliler Birliği