“İktisatçılar Tartışıyor – Yeni Milli Gelir Serisine Eleştirel Bakış” konulu bir Panel gerçekleştirilmiştir.

Türk Sosyal Bilimler Derneği ile birlikte düzenlediğimiz “İktisatçılar Tartışıyor – Yeni Milli Gelir Serisine Eleştirel Bakış” konulu bir Panel gerçekleştirilmiştir.