İŞ CİNAYETLERİ VE İNŞAATLARDA ÖRGÜTLENME SORUNLARI PANELİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi

Emek ve Kriz Panelleri – IV

İş Cinayetleri ve İnşaatlarda Örgütlenme Sorunları