KAMUOYUNA DUYURU

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin, düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmak üzere yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle gözaltına alınmaları kabul edilemez.

Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu sorunlara dikkat çekmek, hükümetlerin politikalarını eleştirmek ve farklı önerilerde bulunmak, emek-meslek örgütlerinin, siyasi partilerin, demokratik kitle örgütlerinin temel sorumluluklarından birisidir. Bu kapsamda yapılan bir açıklama nedeniyle, yıllardır halk sağlığı için emek harcayanlar kriminalize edilmemelidir.

Mülkiyeliler Birliği olarak, gözaltındaki TTB yöneticisi hekimlerin bir an önce serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu