KRİZİN GÖLGESİNDE KAPİTALİZM, İŞÇİ HAREKETİ VE SENDİKALAR

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Emek ve Kriz Panelleri”nin beşincisi 18 Mart 2019 Pazartesi saat 19:00’da gerçekleştirilecektir. “Krizin Gölgesinde Kapitalizm, İşçi Hareketi ve Sendikalar” başlıklı etkinliğimizde Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Prof. Dr. Metin Özuğurlu ve DİSK/Genel-İş’ten Engin Sezgin’i Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda konuk edeceğiz. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu