MÜLKİYE EĞİTİM MERKEZİ

MEMKamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör ile geleceğe adım atacak gençlerimizi iş hayatlarına hazırlamak amaçlarına yönelik her türlü eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, elde edilen sonuçlar çerçevesinde, ihtiyaç duyulan hizmet içi ve hizmet dışı eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, mesleğe hazırlık eğitimlerinin verilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda proje bazında danışmanlık hizmetleri verilmesi amacıyla Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu’nun 19/04/2014 tarih ve 14 sayılı kararı ile Mülkiye Eğitim Merkezi (MEM) kurulmuştur.

Kamu ve özel sektörde çalışmış, iş hayatında önemli görevlerde bulunan deneyimli üye ve mezunlarımız ile, Fakültemizin akademik gücünün bir araya getirilmesi önemli bir başlangıç olacaktır. Bu birliktelikle, kamu ve özel sektöre yönelik eğitim çalışmaları için ülkemizde önemli ve bu alanda önderlik de edebilecek bir eğitim merkezi oluşmuştur.