“MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ”NE (MKM) KAVUŞUYOR…

Değerli Mülkiyeliler,

Bilindiği üzere, Birliğimizin Selanik Caddesi cephesinde yer alan ve önceki dönemlerde misafirhane ve otel olarak hizmet veren binamız sekiz yılı aşkın bir zamandır kullanılamamaktadır. Bu binanın yeniden camiamıza kazandırılması için göreve başladığımız günden beri Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde sürdürülen çalışmalar sonucunda üyelerimizi bilgilendirmemiz gereken sevindirici bir aşamaya ulaşmış bulunmaktayız.
Öncelikle, anılan bina ile ilgili yaşanan süreci kısaca hatırlatalım.
-1936 yılında Tapu Vizesi alınan Selanik Caddesine cepheli, 1082 Ada 9 Parselde bulunan binanın mülkiyeti, 1972 yılında Sayın ve Sevgili BaşkanımızAyhan AÇIKALIN’ın büyük çabalarıyla Mülkiyeliler Birliği Vakfına geçmiştir.
– Uzunca bir süre misafirhane ve otel olarak kullanılan binamız 2008 yılında verilen“depreme dayanıksızlık raporu” üzerine kullanılmamıştır.
-Sonrasında yapılan başvurunun kabulü üzerine 02.04.2010 tarihinde AnkaraKültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararı ile binamız “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür veya Tabiat Varlığı” olarak tescillenmiştir.
– Yapıda gerçekleştirilecek en ufak tadilatta dahi 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde Koruma Kurulu’ndan izin ve onay alınması zorunluluğu sürecin uzamasına neden olmuştur.
Yönetime geldiğimiz 2014 Mart ayından itibarenAnkara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Ankara Valiliği ve Çankaya Belediyesi ile irtibata geçilerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Bu çerçevede, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve anılan 2863 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince;
1- Öncelikle rölöveprojesi hazırlatılması çalışmaları başlatılmıştır. Binanın halihazırdaki durumunun mimari olarak kayda alınması, esas durumunun belgelendirilmesi olan ve bu yönüyle ilk adım anlamını taşıyan binamıza ait Rölöve Projesi, 26.08.2015 tarih ve 2629 sayılı karar ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.
2- Bu tarihten sonra restitüsyon ve restorasyon projelerinin üretilmesi ve inşa için kaynak arayışına girişilmiş ve Çankaya Belediye Başkanı, üyemiz Sayın Alper TAŞDELEN’indestek ve katkılarıyla 31.03.2017 tarihinde gayrimenkulün kültür merkezi olarak bilabedel yapımı ve kullanıma hazır şekilde teslimine ilişkin İnşaat Yapım Sözleşmesi imzalanmıştır.
3- Yine aynı tarihte, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ile Atus Mimarlık İnşaat Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. arasında akdedilen protokol uyarınca; gayrimenkulün planlanan rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon işleri ile ilgili olarak anılan mimarlık şirketi tarafından hazırlanan her türlü çizim ve projeler ile bu çizim ve projelere ilişkin her türlü hakkın bilabedel MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI’na devredilmesi kayıt altına alınmıştır.

4- Atus Mimarlık tarafından hazırlanan ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na teslim edilen restitüsyon ve restorasyon projeleri ile sanat tarihi raporu, 06.07.2017 tarih ve 4511 sayılı karar ile onaylanmıştır.
5- “Tescilli taşınmaza ilişkin rölöve, restitüsyon, restorasyon, rekonstrüksiyon uygulama işlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunmasına dair 2863 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemlerinin yürütülmesi hususunda danışmanlık ve kontrollük hizmetleri”nin eksiksiz yerine getirilebilmesi ve kontrolünün Vakfımızca sağlanabilmesi amacıyla 15.08.2017 tarihinde Danışmanlık ve Kontrollük Hizmet alımı sözleşmesi yapılmıştır.Vakfımızın ödemekle yükümlü olduğu tek maliyet kalemi bu sözleşme bedeli olup bunun dışında tüm projelerin üretilmesi ve inşaatın yapımı ile ilgili herhangi bir mali yükümlülüğü altına girilmemiştir.
6-Danışmanlık Firması 17.08.2017 tarihinde hazırladığı raporda, “Söz konusu taşınmaza dair Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 06.07.2017 tarih ve 4511 sayılı kararı ile uygun bulunan restorasyon projesinin uygulanması öncesinde; binamızın mukavemet durumuna dair “deprem performansı değerlendirme raporu” alınması gerektiğine dair görüşünü Vakfımıza sunmuştur.
7- Bunun üzerine Atus Mimarlık Ofisi koordinasyonunda hazırlatılan ve 25.08.2017 tarihinde Vakfımıza sunulan Deprem Performansı Değerlendirme Raporunda; “…analiz sonuçlarına göre yapının, uygulanan deprem doğrultularında yeterli dayanımı ve yatay rijitliği göstermediği…” ifade edilmiştir.
8-Bu rapora istinaden Vakıf Yönetim Kurulu, ATUS Mimarlık İnşaat Danışmanlık Ticaret Ltd. Şti. tarafından rekonstrüksiyon projesi hazırlatılmasına 28.08.2017 tarihli toplantısında karar vermiş ve sonrasında proje hazırlatılmıştır.
9- Hazırlanan rekonstrüksiyon projesi, Vakıf Yönetim Kurulunca incelenerek uygun görülmüş ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmasına 25.09.2017 tarihinde karar verilmiştir. 27.09.2017 tarihli yazımızla, deprem performans raporu ve rekonstrüksiyon projesinin anılan Kurul Müdürlüğü’ne intikali sağlanmıştır.
10-Nihayetinde, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun “…hazırlanan deprem performans raporunda; “analiz sonuçlarına göre yapının, uygulanan deprem doğrultularında yeterli dayanımı ve yatay rijitliği göstermediğinin” ifade edilmesi nedeniyle, sunulan rekonstrüksiyon projesinin 2863 sayılı yasa kapsamında uygun olduğu” şeklindeki 06.10.2017 tarihli ve 4788 sayılı kararıyla binamıza dair rekonstrüksiyon projesi onaylanmıştır.
11- Söz konusu karar çerçevesinde projenin uygulanmasına dair ruhsat işlemleri başlatılmıştır. Ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını müteakip inşaat süreci başlatılacaktır.
Rekonstrüksiyon projemizin hayata geçirilmesiyle uzun zamandır atıl vaziyetteki binamız, aynı haliyle ve aynı şekliyle yenilenmiş olacak ve MÜLKİYE KÜLTÜR MERKEZİ olarak hizmete sunulacaktır.
Yukarıda belirtilen süreçlerin yürütülmesinde üyelerimizin katkısı büyük olmuştur. Bu dönemde ilgi ve desteğini esirgemeyerek, zorlu sürecin yürütülmesinde katkı sağlayan üyemiz, 1996 mezunumuz Çankaya Belediye Başkanı Sayın Alper Taşdelen’e özellikle teşekkür etmek gerekmektedir.
Bu müjdeli haberi vermekten mutluyuz.
Gurur tüm Mülkiye Camiasınındır.

Saygılarımızla;
Mülkiyeliler Birliği