MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ BODRUM ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURULU

Değerli Mülkiyeliler,

Birliğimiz Bodrum Şubesinin Olağan Genel Kurulu 09 Ocak 2018 Salı günü saat 13:00’de Yalıkavak Mahallesi Fen İşleri Binasındaki Toplantı Salonunda (Yalıkavak Mahallesi Kayacık Cad. No:1 adresinde) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 19 Ocak 2018 Cuma günü saat 13:00 ‘de aynı gündemle ve aynı adreste yapılacaktır.
Genel Kurula ve Genel Kurula katılacak üyelerimize başarılar dileriz.

Saygılarımızla.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu

 

Olağan Genel Kurul gündemi:

1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Başkanlık Divanı oluşturulması,
3- Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetleme kurulu raporunun sunulması,
4- Raporlar üzerinde görüşmeler yapılması,
5- Yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun ibrası,
6- 2018-2019 Bütçesinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının seçimi,
8- Dilek ve temenniler,
9- Kapanış,

Toplantı adresi: Yalıkavak Mahallesi Kayacık Cad. No:1
Telefon: 05374954444