MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ DATÇA ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURULU

Değerli Mülkiyeliler,
Birliğimiz Datça Şubesi’nin Olağan Genel Kurul’u 3 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00’da Mülkiyeliler Birliği Datça Şubesinde (İskele Mah. Ambarcı Cad. Ambarcı Han Kat: 3 Datça / Muğla) aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 10 Ocak 2018 Çarşamba günü saat: 14.00’da aynı gündemle ve aynı adreste yapılacaktır.
Genel Kurula ve Genel Kurula katılacak üyelerimize başarılar dileriz.
Saygılarımızla.
Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu
Olağan Genel Kurul Gündemi:
1 – Açılış ve Saygı Duruşu.
2 – Genel Kurulu Başkanlık Divanı Oluşturulması.
3 – Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ve Denetleme Kurulu Raporunun Sunulması.
4 – Raporlar Üzerinde Görüşmeler Yapılması.
5- Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun İbra Edilmesi.
6– 2018-2019 Bütçesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
7 – Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi.
8 – Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi.
9 – Dilek ve Temenniler.
10- Kapanış.
Adres: İskele Mah. Ambarcı Cad. Ambarcı Han Kat: 3 Datça / Muğla
Telefon: 0252 712 95 93