MÜLKİYELİLER KRİZİ KONUŞUYOR PANELLERİNİN İKİNCİSİ BURSA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 Ekim 2018 günü Ankara’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde Türkiye’nin önde gelen sosyal bilimcilerinin konuşmacı olduğu “Türkiye’nin Krizini Anlamak” başlıklı sempozyum çok geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye’nin yakıcı gündemi olan ekonomik krizin çok yönlü olarak tartışılmasının sürdürülmesi için Mülkiyeliler Birliği Eskişehir, Bursa, İstanbul ve İzmir Şubeleri öncülüğünde Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi ve Türk Sosyal Bilimler Derneği işbirliğiyle “Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor” panelleri düzenlenmektedir.

Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor panellerinin ikincisi Mülkiyeliler Birliği Bursa Şubesi tarafından Nilüfer Belediyesi’nin katkılarıyla 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 14:00’da Karaman Dernekler Yerleşkesi Konferans Salonu’nda Nalan Ölmezoğulları, Galip Yalman, İzzettin Önder ve Meltem Kayıran’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Mülkiyeliler Krizi Konuşuyor panelleri ilerleyen haftalarda İstanbul ve İzmir’de devam edecek.