MÜZİSYENLER NASIL HAK AKTİVİSTİ OLDU? BİR AKADEMİK ÖZGÜRLÜK HİKAYESİ

Değerli Mülkiyeliler,

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda bazı sıkıntıların olduğu bir süredir basına yansıyan haberlerden biliniyor. Türkiye’nin sanat eğitiminin önemli kurumlarından biri olan bu okulda, alanında tanınmış 4 öğretim elemanı hakkında 8 ayda 32 soruşturma açıldı. Normal bir akademik ortamda son derece yıldırıcı olan bu soruşturma furyası karşısında, 4 sanatçı boyun eğmek yerine birer hak aktivistine dönüştüler. Haklarında açılan 32 soruşturmayı da yargıya taşıdılar ve davaların tamamını kazandılar. Dahası, kendileri hakkında işlem yapan idareciler için bu kez onlar hak arama yoluna gittiler.

Herkesi biraz hak aktivistine dönmeye zorlayan günümüz ortamında, bu alanda bir başarı hikayesini bizzat aktörlerinden dinlemek için Mülkiye İnsan Hakları Merkezi’nde 2019 yılının ilk toplantısında buluşuyoruz. Hukuk ve sanat için heyecan verici bu hikayede çoğumuza yönelik bir mesaj var.

Mülkiye İnsan Hakları Merkezi Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan Prof. Dr. Çetin Aydar, Doç. Dr. Sinan Dizmen, Öğr. Gör. İsmail Sezen ile Av. Emre Baturay Altınok’u ağırlıyor. Oturum başkanlığını Kerem Altıparmak’ın yapacağı “Müzisyenler Nasıl Hak Aktivisiti Oldu? Bir Akademik Özgürlük Hikayesi” başlıklı panel 15 Ocak 2019 salı günü saat 18:30’da Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilecek. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu