SEMPOZYUM: TÜRKİYE’NİN KRİZİNİ ANLAMAK

 

Sempozyum

TÜRKİYE’NİN KRİZİNİ ANLAMAK

AÇILIŞ KONUŞMALARI (10:15-10:30)

Mülkiye İktisadi Sosyal Araştırmalar Merkezi

Türk Sosyal Bilimler Derneği

I. OTURUM (10:30-12:00)

KRİZ DİNAMİKLERİ: FARKLILIKLAR, DERSLER, BEKLENTİLER

Oturum Başkanı: Oktar Türel

Korkut Boratav – “Türkiye’nin Krizlerinde Sermaye Hareketleri: Benzerlikler, Farklılıklar”

Erinç Yeldan – “Küresel Krizin Onuncu Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi için Dersler”

Murat Birdal –  “Avrupa Ülkelerinde Borç Krizi ve Kriz Yönetim Politikaları: Türkiye’yi Ne Bekliyor?”

II. OTURUM (13:30-15:00)

KRİZ YÖNETİMİNİN AÇMAZLARI

Oturum Başkanı: Galip Yalman

Nilgün Erdem – “Azgelişmiş Ülkelerde Borç Açmazı”

Ferda Dönmez – “Sermaye Hareketleri ve IMF’nin Yeni Normalleri”

Özgür Orhangazi – “Krizin Yapısal ve Siyasal Kökenleri –Çıkış var mı?”

III. OTURUM (15:30-17:00)

KRİZİN BEDELİ VE BÖLÜŞÜM POLİTİKALARI 

Oturum Başkanı: Mustafa Kemal Coşkun

Arzu Çerkezoğlu –“Kriz ve Toplumsal Sınıflar”

Özlem Albayrak – “Ortodoks Kriz Yönetim Politikaları, Kemer Sıkma ve Bölüşüm”

Aziz Konukman – “Kriz, Bütçe ve Mali Politikalar”

06 Ekim 2018

Mülkiyeliler Birliği 1. Kat

Konur Sokak No: 1 Kızılay/Ankara

MÜLKİYE İKTİSADİ SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

TÜRK SOSYAL BİLİMLER DERNEĞİ