PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ 2020 DEĞERLENDİRME SONUÇLARI BELLİ OLDU

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden; hocamız, eski Mülkiye Dekanı ve Çalışma Bakanı Prof. Dr. Cahit Talas anısına tesis ettiğimiz ve 2012 yılından itibaren sosyal politika alanında yazılan doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü 2020 değerlendirme sonuçları belli oldu. 4 yıldır Mülkiyeliler Birliği’nin çatısı altında düzenlenen Ödül’e bu yıl 29 genç araştırmacı tezleriyle başvurdu ve bunlardan Doktora ve Yüksek Lisans kategorilerinde 3’er tez Jüri tarafından “Övgüye Değer” bulundu.

DOKTORA KATEGORİSİNDE ÖVGÜYE DEĞER TEZLER

  • Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Ar. Gör. Dr. Bilge Cengiz’in “Türkiye’de ‘Düzenli’ Göçün Yönetimi ve Göçmenlerin Değişen Düzenlileşme Pratikleri” başlıklı tezi,
  • Dr. Bilge Filiz’in “Avrupa Birliği’nde Aktif Sosyal Politikalar ve Sosyal Adalet Algısı: Türkiye ve İspanya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı tezi,
  • Pamukkale Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Ar. Gör. Dr. Nursel Durmaz’ın “Refah Rejimlerinin Kadının İşgücü Arzı Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği” başlıklı tezi.

YÜKSEK LİSANS KATEGORİSİNDE ÖVGÜYE DEĞER TEZLER

  • Anadolu Üniversitesi Çalışma Ekonomisi Bölümü Ar. Gör. Nil Belgin Boyacı’nın “Dijital Emek Platformları ve Sendikalar” başlıklı tezi,
  • Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Ar. Gör. Ulaş Taştekin’in “The Metal Storm: 2015 Wave of Strikes in the Turkish Automotive Sector” başlıklı tezi,
  • Hüsem Demirler’in “Sosyal Dışlanma Boyutuyla Üniversite Mezunu Genç İşsizler Üzerine Bir Araştırma: Bursa Örneği” başlıklı tezi.

Çalışmaları “Övgüye Değer” bulunanlar yanında, emek ürünü çalışmalarıyla Ödül’e başvuran tüm genç araştırmacılarımıza, tez danışmanı olarak çalışmalara katkıda bulunan hocalarımıza, Ödül Jürisi’nde ve Ödül Danışma Kurulu’nda görev yapan hocalarımıza ve Ödül’e ev sahipliği yapan Mülkiyeliler Birliği’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yaşamakta olduğumuz pandemi süreci dolayısıyla her yıl yaptığımız Ödül Töreni’ni bu yıl gerçekleştirmek mümkün olamadığından, töreni sonbaharda 2021 yılı töreniyle birlikte yapmayı plânlıyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla…

Prof. Dr. Ahmet Makal
Ödül Düzenleme Komitesi adına