12. MÜLKİYE GENÇ SOSYAL POLİTİKACILAR KONGRESİ

12. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Programı

8 Kasım 2019, Cuma (I. Gün)

10.00-10.30 Kayıt

10.30-11.00 Açılış Konuşmaları

 • Öğr. Üyesi Elif Tuğba DOĞAN (Kongre Düzenleme Kurulu Adına)
 • Dinçer DEMİRKENT (Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı)

 11.00-12.00 I. Oturum: SENDİKACILIK

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sebiha KABLAY)

 • Erkan KIDAK (Pamukkale Üniversitesi), “Merkez-Çevre İlişkisi Bağlamında Uluslararası Sendikal Örgütlerde Türkiye’deki Sendikaların Konumu: Taşımacılık İşkolu Örneği
 • Tuğçe SAYİS (Ordu Üniversitesi), “e-Devlet Aracılığı ile Sendikalara Üyelik ve Sendikal Örgütlenme Üzerindeki Etkileri: Metal Örneği”

 

12.00-13.30 Yemek Arası

 

13.30-14.45 II. Oturum: SOSYAL POLİTİKA

(Oturum Başkanı: Doç. Dr. Aziz ÇELİK)

 • Fatma K. KAÇMAZ (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi), “Sosyal Politika Disiplini Bağlamında Bir Sosyal Sorun Olarak Küresel İklim Değişikliği: Türkiye Akdeniz İkliminde Nitel Bir Analiz”
 • Hazal YERLİKAYA (Akdeniz Üniversitesi), “Sosyal İçerme”nin Stratejik Niteliği”
 • Pervin ÇABUK (Pamukkale Üniversitesi), “Yaşlılık ve Yaşlılara Sunulan Sosyal Hizmetler Bağlamında Yaşlıların Kurum Bakımına Bakış Açısı: Denizli İli Örneği”

 

14.45-15.00 Kahve Arası

 

15.00-16.00 III. Oturum: EMEK ve SANAT

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz KAĞNICIOĞLU)

 • Ogün NAZLI (Yalova Üniversitesi), “Jack London’ın Eserlerinde Sınıf Çatışması”
 • Büşra SOYDEMİR (Süleyman Demirel Üniversitesi), “Türkiye Emek Tarihi Perspektifinden Çocuk İşçiliğinin Edebi Eserlerde Görünürlüğü Üzerine Bir Değerlendirme”

 

16.00-16.15 Kahve Arası

 

16.15-17.15 IV. Oturum: İŞSİZLİK ve GÜVENCESİZLİK

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ömer Zühtü ALTAN)

 • Gazi YILMAZ (Ordu Üniversitesi), “İşsizliğin Sosyo-Psikolojik Etkileri: Ünye Örneği”
 • Bilge DÖNMEZ (Akdeniz Üniversitesi), “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Mezunlarının Gözünden İşsizlik”

 

18.00 Prof. Dr. Cahit TALAS Sosyal Politika Ödülü Töreni ve Kokteyl

 

9 Kasım 2019, Cumartesi (II. Gün)

10.00-12.00 V. Oturum: YOKSULLUK

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU)

 • Zafer KACAR (Pamukkale Üniversitesi), “Down Sendromlu Çocuğu Olan Ailelerin Yoksullaşma Süreci: Denizli İli Örneği”
 • Zehra KELEŞ YÜKSEL (Boğaziçi Üniversitesi), “İki Kutsalın Geriliminde, Kendi Ayakları Üzerinde: Bir Çalışan Yoksul Kategorisi Olarak Bekâr Anneler”
 • Meryem KAYTAN (Ankara Üniversitesi), “Tarım Sektörünün Küresel Kurbanları: Hindistan’da Borçluluk İlişkisi Nedeniyle İntihar Eden Çiftçiler”
 • Fırat ÇOBAN (Boğaziçi Üniversitesi), “Prekaryalığın Soykütüğü ve Sınıflandırma Mücadelesinin Politik Ontolojisi”

 

12.00-13.30 Yemek Arası

 

13.30-15.30 VI. Oturum: GÖÇ ve AYRIMCILIK

(Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kuvvet LORDOĞLU)

 • Bengin İNANÇ (Ankara Üniversitesi) “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Çerçevesinde Türkiye’de Göç Olgusu ve Göçmen Emeği: Kimseyi Geride Bırakmamak Mümkün mü?”
 • Kaan AKMAN (Ankara Üniversitesi) “31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Söylemlerin Analizi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Örneği”
 • Muzaffer TELİMEN (Kocaeli Üniversitesi) “Bir Kamusal Sır Olarak Afgan İşçiler: Beykoz Örneği”
 • Dicle ÖZKAPLAN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) “Dezavantajlı Gruplar ve Yerel Siyaset İlişkisi: Van, Diyarbakır ve Mardin’de Kadın Sorunsalları ve Sivil Toplum Kurumlarının Beklentileri”