DERNEK

Mülkiyeliler Birliği’nin Kuruluşu

1946 yılında, 1943 yılı Mülkiye mezunlarından Ahmet Alpaslan, Asaf Cemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk Aker, Halit Tokullugil, Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tunçağıl, Sadettin Atay, Süleyman Sırrı Agun, Selahattin Akalın, Turhan Energin, Ziya Eralp ve Zeki Toker tarafından Mülkiyeliler Birliği kurulmuştur. Mülkiyeliler Birliği’ni kurma tartışmaları süreci, 1943 mezunlarını bir yandan okulda etkili ve güçlü bir konuma getirirken, bir yandan da kendi aralarındaki dayanışmayı güçlendirmiştir.

Kurucular bir Birlik kurma kararının ardından hazırlıklara başladılar ve bir tüzük taslağını bir anket formuna dönüştürerek, bütün mezunların adreslerine gönderdiler. Bu aşama sonuçlandıktan sonra kurucu genel kurulun toplanması ve tüzüğün onaylanmasının yöntemlerini aramaya başladılar. Yaklaşan 4 Aralık kutlamaları bunun için iyi bir fırsat olarak görüldü ve 4 Aralık 1946 gecesi, Ankara Halkevi’nde Kurucu Genel Kurul toplandı. Genel Kurul’da tüzüğün son biçimini alması ile Mülkiyeliler Birliği’nin resmen kurulması için yetkili organlara başvurma yolu açılmış oldu.

Gündemin diğer maddesi ise Birlik organlarının seçimiydi. Geçici Yönetim Kurulu ve kurucular, 7 Aralık günü tekrar Ankara Halkevi’nde toplandılar ve tüzüğe son biçimini verdiler ve Tüzükle birlikte kuruluş belgelerini 24 Aralık 1946 günü Ankara Valiliği’ne götürerek Mülkiyeliler Birliği’ni resmenkurdular.

Kurucu üyeler tarafından davetiye ile yapılan çağrı üzerine 4 Ocak 1947 Cumartesi günü Mülkiyeliler Birliği’nin ilk Genel Kurulu toplandı ve Yönetim Kurulu ile Denetçiler seçildi. Toplantıda söz alan Kurucu Üye Ziya Eralp, arkadaşları adına şunları söyledi: “Takdir buyurursunuz ki, aslolan kurmak değil, yaşatmaktır. Bu Derneği, Mülkiyeliler arasındaki bağlılık ve beraberliği bihakkın temsil edecek bir hale sokmaktır. Asıl vazifemiz şimdi başlıyor; feragatle ve hepimiz için çalışacağımız an gelmiştir. Gerek Derneğimizi idare etmek ve gayelerine ulaştırmak ödevini yüklenen arkadaşlara, gerekse üyelere önemli vazifeler düşüyor. Mülkiyeliler Birliği asla zümrevi bir teşekkül olmayacaktır. Ocaklıların bir aile samimiyeti içinde toplandıkları ikinci bir Mekteb-i Mülkiye olacaktır.”

Mülkiyeliler Birliği’nin İlk Binasının Alınışı ve Şubelerin Kurulması

1964 yılında göreve gelen yeni yönetim kurulunun hedefi bir bina almaktı. Yapılan eşya piyangosu sonucu Birliğe 250–300 bin lira kaldı. Bu paranın nasıl değerlendirileceği konusunda yapılan çeşitli tartışmalardan sonra Konur Sokak’taki binanın alımı yönünde karar verildi ve bina satın alındı.

Bu karar bugünkü Mülkiyeliler Birliği’nin varlığı açısından da son derece önemli oldu. 1967 yılında da Selanik Caddesi’nde bulunan ikinci bina satın alındı.

Bu dönemde yapılan diğer bir çalışma da yapılan tüzük değişikliği ile Birlik’e bağlı şubelerin açılmasına olanak tanınmasıdır. Bu değişikliği gerekli kılan en önemli neden, Mülkiyelilerin görevleri nedeniyle Ankara dışında, özellikle de İstanbul ve İzmir’de yoğunlaşmalarıdır. Birlik Merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile tüzüğe 24. madde eklendi ve Şube kuruluşları olanaklı hale geldi. Bu değişiklikle birlikte Yönetim Kurulu’na çok sayıda Şube açma başvurusu yapıldı ve kurulun çeşitli tarihlerde verdiği kararlarla Adana Şubesi, Antalya Şubesi, Bursa Şubesi, Çanakkale Şubesi, Datça Şubesi, Eskişehir, Şubesi, İstanbul Şubesi, İzmir Şubesi, Kayseri Şubesi, Mersin Şubesi, Samsun Şubesi ve çeşitli temsilciliklerimiz açıldı.

Mülkiyeliler Birliği Dergisi

Üyelerle haberleşme amacını güden Mülkiyeliler Birliği dergisi, yayına başladığı 1965 yılında, Mülkiyelileri ilgilendiren yazı ve haberler, atama ve ölüm haberleri ile çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikleri duyuran bir içerikte hazırlandı. Dergi, ilk başlarda oldukça sınırlı olanaklarla üç ayda bir yayımlanmaya başlandı. Mülkiyeliler Birliği Dergisi, bugün büyük güçlüklerin göğüslenmesi pahasına 50 yıla yakın süredir yayın hayatını sürdürmektedir.

A.Raif FALCIOĞLU

(Mülkiyeliler Birliği E-Bülten, Sayı: 2008-8, ss. 4-10, Aralık 2008’den kısaltılarak alınmıştır)