ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE KARŞI HUKUKİ OLANAKLAR”

22 Mayıs Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Hukuki Olanaklar” başlıklı Çarşamba Söyleşisi’nde cinsel suçlara karşı hukuki olanaklarımızı Ümran Hakverdi ile birlikte tartıştık. 22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Hukuki Olanaklar” başlıklı Çarşamba Söyleşisi’nde cinsel suçlara karşı hukuki olanaklarımızı Ümran Hakverdi ile birlikte tartıştık.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE KARŞI HUKUKİ OLANAKLAR”

Cinsel taciz, cinsel saldırı, ısrarlı takip gibi suçlar; günümüzde kadınların büyük çoğunluğunun maruz bırakıldığı ve bir çıkış yolu aradıkları durumlardır. Aslında işlenen fiil bir suç niteliği taşısa da birçok kadın gerek maruz bırakıldıkları durumun ne olduğunu ayırt etmekte yaşadıkları güçlük gerekse adalet sisteminin açıkları nedeniyle hukuki olanakları kullanmaktan da mahrum kalmaktadır. 22 Mayıs 2024 saat 19:00’da Mülkiye Kültür Merkezi Oral …

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “DOSTLUK:SİYASAL BİRARADALIKLAR ÜZERİNE”

8 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz “Dostluk: Siyasal Biraradalıklar Üzerine” başlıklı Çarşamba Söyleşisi’nde “Tüm farklılıklarımızla birlikte, bir arada, nasıl daha eşit ve daha özgür yaşayabiliriz ve dostluk yeni bir ‘biz’ düşüncesi için ilham verici bir kavram olabilir mi?” sorusunu Seray Kumlu ile birlikte tartıştık.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “DOSTLUK:SİYASAL BİRARADALIKLAR ÜZERİNE”

Dostlukların değil de düşmanlıkların çağı gibi görünen günümüz dünyasında, başka türlü bir siyasallığı tahayyül ederken başka türlü bir “biz” üzerine düşünmenin önemini hatırlatan Seray Kumlu, dışlayıcı siyasal formların yarattığı kimliklendirme karşısında farkı muhafaza eden eşitlikçi siyasal imkânların arayışında dostluk ile yol almayı deneyerek şöyle soruyor: Tüm farklılıklarımızla birlikte, bir arada, nasıl daha eşit ve daha özgür yaşayabiliriz ve dostluk yeni …

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “ALEVİLER: DİN, BEDEN, CİNSİYET NEŞEDEN KEDERE”

Çilem Küçükkeleş ve Ayhan Yalçınkaya tarafından derlenen, Alevilerin, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri sebebiyle ayrıştırılan kesimlerle bir araya gelerek her türlü ayrımcılığa karşı ortak bir cephe kurmasının zeminini araştıran Aleviler: Din, Beden, Cinsiyet Neşeden Kedere kitabını, Ayhan Yalçınkaya’nın moderasyonunda Çilem Küçükkeleş ve Remzi Altunpolat ile birlikte ele aldık. 17 Nisan Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde düzenlenen söyleşi sonrasında konuklarımız katılımcılar …

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “ALEVİLER: DİN, BEDEN, CİNSİYET NEŞEDEN KEDERE”

Çilem Küçükkeleş ve Ayhan Yalçınkaya tarafından derlenen, Alevilerin, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimleri sebebiyle ayrıştırılan kesimlerle bir araya gelerek her türlü ayrımcılığa karşı ortak bir cephe kurmasının zeminini araştıran Aleviler: Din, Beden, Cinsiyet Neşeden Kedere kitabını, Ayhan Yalçınkaya’nın moderasyonunda Çilem Küçükkeleş ve Remzi Altunpolat ile birlikte ele alıyor; kitabın açmaya çalıştığı soruları birlikte tartışıyoruz. 17 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da …

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ VE FEMİNİST POLİTİKANIN İMKANLARI

Bu yıl on sekincisini gerçekleştirdiğimiz Ankara 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sonrasında, 2003’ten bugüne feminist gece yürüyüşleri deneyimiyle değişen/dönüşen feminist politikanın imkanlarını konuşmak için bir araya geldik. Dünden bugüne feminist gece yürüyüşü geleneği, örgütlenmesi ve ilkelerini İlgi Kahraman ve Seçin Tuncel ile birlikte konuştuğumuz bu Çarşamba Söyleşisi’ni 20 Mart Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ VE FEMİNİST POLİTİKANIN İMKANLARI

Bu yıl on sekincisini gerçekleştirdiğimiz Ankara 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sonrasında, 2003’ten bugüne feminist gece yürüyüşleri deneyimiyle değişen/dönüşen feminist politikanın imkanlarını konuşmak için bir araya geliyoruz. Dünden bugüne feminist gece yürüyüşü geleneği, örgütlenmesi ve ilkelerini birlikte konuşacağımız bu Çarşamba Söyleşisi’nde İlgi Kahraman ve Seçin Tuncel konuklarımız olacaklar. 20 Mart Çarşamba günü saat 19.00’da düzenlenecek söyleşiye katılımınızı bekliyoruz.

Devamı için »

ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: AYNI KENTTEYİZ, PEKİ EŞİT MİYİZ?

“Aynı Kentteyiz, Peki Eşit Miyiz?” başlıklı Çarşamba Söyleşisinde, yerel yönetimlerin politikaları ve uygulamalarıyla kadınların ve LGBTİ+’ ların yaşamına etkileri üzerine konuştuk. Konuğumuz İlknur Üstün ile birlikte kenttaşların kente eşit katılımını, yerel düzeyde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın boyutlarını ve eşit bir kent için atılması gereken adımları ele aldığımız  söyleşiyi 6 Mart Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.

Devamı için »