ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: FEMİNİST GECE YÜRÜYÜŞÜ VE FEMİNİST POLİTİKANIN İMKANLARI

Bu yıl on sekincisini gerçekleştirdiğimiz Ankara 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü sonrasında, 2003’ten bugüne feminist gece yürüyüşleri deneyimiyle değişen/dönüşen feminist politikanın imkanlarını konuşmak için bir araya geldik. Dünden bugüne feminist gece yürüyüşü geleneği, örgütlenmesi ve ilkelerini İlgi Kahraman ve Seçin Tuncel ile birlikte konuştuğumuz bu Çarşamba Söyleşisi’ni 20 Mart Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.