MÜLKİYE TARİHİ ÇALIŞMA GRUBU

Mülkiye’nin bir buçuk yüzyılı aşan tarihi ülkemizin de tarihini oluşturan önemli bir bölümüdür. Bu tarihsel süreç, Mülkiye değerlerinin, geleneklerinin ve değerlerinin de oluştuğu bir tarihtir.

Mülkiye’nin oluşturduğu kültür ve gelenekleri hakkında bugüne kadar yapılmış olan çalışmaları derlemek, geliştirmek ve yeni boyutlara taşımak amacıyla bir süredir yürütülen çalışmalarla ve Fakültemizle birlikte yapılan toplantılar sonunda; Mülkiye Tarihi olarak değerlendirilebilir her türlü bilgi, belge, eşya, doküman, yeni incelemeler, yeni bilgilere erişim ve bunların saklanması, arşivlenmesi konusunda yapılan ön çalışmalarımız, Tuncer Bulutay hocamızın çok değerli katkıları ve önerileriyle daha somutlaşmıştır.

Daha önce üzerinde çalışma yapılmamış alanlar ve konular da dahil tarihimizi, değerlerimizi, geleneklerimizi, kimliğimizi ilgilendiren, planlanan ve sürdürülen bu çalışmaların sonucunda Mülkiye ve Türkiye için önemli bir arşiv oluşacağı inancındayız.

Üye ve mezunlarımızın, Mülkiye Tarihi Çalışma Grubu’muza katkılarını önemsiyor,  bilgi, belge ve tarihimizi ilgilendiren her türlü materyal için bizimle iletişime geçmenizi bekliyoruz.

Genel Merkez iletişim bilgileri:

Telefon: (0312) 418 55 72

Faks: (0312) 419 13 73

E-posta: [email protected]