MÜLKİYE SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI GRUBU

Değerli Mülkiyeliler,

Sanatta, bilimde, bürokraside, siyasette, sporda ve diğer alanlarda iz bırakmış akademisyen, üye ve mezunlarımızın anılarını, yaşanmışlıklarını içeren “Mülkiye Sözlü Tarih Çalışması” projemizi başlatmış bulunmaktayız.

155 yıllık köklü bir geçmişe sahip Mülkiye tarihi özelinde, Türkiye tarihine dair bir not düşmeyi ve kurumsal bir hafıza oluşturmayı hedeflediğimiz bu çalışma, Birliğimizce üyelerimiz arasından oluşturulan bir komisyon tarafından yürütülmektedir.

23 Ekim 2014 tarihinde başlattığımız Mülkiye Sözlü Tarih Çalışması, her alanda iz bırakmış akademisyen, üye ve mezunlarımızla yapılacak röportajlarla kesintisiz olarak devam edecektir.

Mülkiye Sözlü Tarih çalışmalarına siz değerli üyelerimizin görüş, öneri ve katkıları amacımıza ulaşmak ve çalışmayı sürdürülebilir kılmak için büyük önem taşımaktadır.

Saygılarımızla.