VAKIF

Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın kuruluşu Mülkiyeliler Birliği’nin 1971 yılında yapılan Genel Kurulu’nda benimsendi. 22 Ocak 1972 günü Birlik Merkezi’nde biraraya gelen Mülkiyeliler, noter huzurunda Mülkiyeliler Birliği Vakfını resmen kurdular. Kuruluş töreninde bir konuşma yapan Ayhan Açıkalın şunları söyledi: “Gerek Devletin çalışmalarına yardımcı olmak ve katkıda bulunmak, gerekse bu maksada tahsis olunan taşınır ve taşınmaz malların en iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak, devamlılık göstermeyen Dernek statüsü içinde istenilen şekilde mümkün değildir. Mülkiyeliler Birliği’nin devamında da yarar ve zorunluluk vardır. Bu nedenle de Mülkiyeliler Birliği’nin bir Dernek şeklindeki hukuki varlığı da devam edecektir.”

Vakfın kuruluşunda hazırlanan “Vakıf Senedi”, Açıkalın’ın belirttiği gerekçelerin tümünü kapsayan bir biçimde düzenledi ve onaylandı. Vakıf, kurulduğu günden bugüne kadar Vakıf Senedinin kendisine verdiği görevleri yerine getirdi. Özellikle misafirhane ve lokal–lokanta hizmetleri Vakıf’ın ilgi alanına giren konuların başında yer aldı. Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın en önemli işlevlerinden biri de ihtiyacı olan Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine burs verilmesidir. İlk yıllarda sınırlı sayıda öğrenciye verilen burslar bugün yüzden fazla öğrenciye verilmektedir.

A.Raif FALCIOĞLU

(Mülkiyeliler Birliği E-Bülten, Sayı: 2008-8, ss. 4-10, Aralık 2008’den kısaltılarak alınmıştır)

 

Bir cevap yazın