MERKEZLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER

“LGBTİ+ HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır başlıklı etkinlikte LGBTİ+ bireylerin yaşadıkları hak ihlalleri, artan baskı ortamı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektöre karşı protestolarda LGBTİ+ bireylerin hedef alınması konuşuldu. Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Hukuk Alan Koordinatörü Av. Hatice Demir‘i ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü üyesi Mert Güneş‘in konuşmacı olarak yer …

Devamı için »

LGBTİ+ HAKLARI İNSAN HAKLARIDIR

  Değerli Mülkiyeliler, Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen LGBTİ+ Hakları İnsan Haklarıdır başlıklı etkinlikte LGBTİ+ bireylerin yaşadıkları hak ihlalleri, artan baskı ortamı ve Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektöre karşı protestolarda LGBTİ+ bireylerin hedef alınması konuşulacak. Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Hukuk Alan Koordinatörü Av. Hatice Demir‘i ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü üyesi …

Devamı için »

“İFŞANIN SINIRLARI VE YÖNTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK” KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi olarak “İfşanın Sınırları ve Yöntemi Üzerine Düşünmek” başlıklı bir konferans düzenliyoruz. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik ile, ifşa hareketini hukuki boyutuyla ele almayı ve feminist mücadelede yöntem açısından ifade ettiği anlamı düşünmeyi amaçlıyoruz. Ceren Akçabay, Funda Şenol Cantek ve Sevda Karaca’nın konuşmacı olarak yer aldığı etkinlik Mülkiyeliler Birliği Facebook hesabından canlı yayındaydı.

Devamı için »

İFŞANIN SINIRLARI VE YÖNTEMİ ÜZERİNE DÜŞÜNMEK

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi olarak “İfşanın Sınırları ve Yöntemi Üzerine Düşünmek” başlıklı bir konferans düzenliyoruz. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek etkinlik ile, ifşa hareketini hukuki boyutuyla ele almayı ve feminist mücadelede yöntem açısından ifade ettiği anlamı düşünmeyi amaçlıyoruz. Ceren Akçabay, Funda Şenol Cantek ve Sevda Karaca’nın konuşmacı olarak yer alacağı etkinlik 7 Ocak 2021 Perşembe saat 18.30’da …

Devamı için »

BÜTÇE HAKKI, BÜTÇE SÜRECİ VE 2021 BÜTÇESİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiyeliler Birliği bünyesinde yapılagelen yuvarlak masa toplantılarının canlandırılması ve düzenli yapılması düşüncesiyle toplantıların Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmaları Merkezi koordinasyonunda yürütülmesine karar verilmiştir. Toplum sorunlarının uzmanlarınca ayrıntılı olarak ele alınacağı toplantıların ilk sonuçları raporlar halinde kamuoyu ile paylaşılması ve geliştirilmiş toplantı tutanaklarının Mülkiye Dergisi’nde yayımlanması planlanmaktadır. MİSAM Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ilkinde özellikle yeni hükümet sistemiyle bütçe hakkının ihlaline …

Devamı için »

MÜLKİYE İKTİSADİ VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ BÜTÇE ÇALIŞTAYI

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiye İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Merkezi, 2021 bütçesini masaya yatırmak, bir demokrasinin temel yasalarından olan bütçe yasasının hazırlık sürecinden başlayarak taşıdığı sorunları tartışmak ve öneriler geliştirmek için bütçe çalıştayı düzenlemiştir. Doç. Dr. Nilgün Erdem‘in moderatörlüğünde Prof. Dr. Aziz Konukman, Doç Dr. Meltem Kayıran ve 24. Dönem İzmir Milletvekili plancı ve iktisatçı Aşkın Türeli‘nin katılımları ile gerçekleşen çalıştayın sonuç …

Devamı için »

10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi (İHM) 1978 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde kuruldu. 1980 darbesinde payına düşeni almış, merkezin kuruluşunda yer alan pek çok akademisyen 1402 Sayılı Yasa uyarınca üniversiteden uzaklaştırıldığı için İHM sessizliğe bürünmüştü. 1990’lı yıllarda yeniden canlanan İHM, ulusal ve uluslararası insan hakları örgütleriyle birlikte düzenlediği faaliyetlerle ve akademik çalışmalarıyla insan hakları alanının önemli bir parçası haline geldi. …

Devamı için »

“COVID-19 İLE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mülkiye Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi olarak Goethe-Institut Ankara işbirliği ile Av. Kardelen Yılmaz ve Doç. Dr. Emel Memiş’in konuşmacı olarak yer aldığı “COVID-19 ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Hakları” başlıklı etkinlik ile, Almanya ve Türkiye’den farklı bakış açıları ve yaklaşımlar ışığında pandeminin –muhtemelen kalıcı- sonuçlarını ele aldık.

Devamı için »

COVID-19 İLE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE KADIN HAKLARI

Değerli Mülkiyeliler, Tüm dünyada pandemi; kendimizi, başkalarını ve dünyayı kavrayışımız üzerinde ciddi siyasi, hukuki, iktisadi ve kuşkusuz kültürel ve toplumsal etkilere sahiptir. Bu haliyle, hepimizi, kim olduğumuz, ne istediğimiz ve eskisi gibi yaşamak isteyip istemediğimiz konusunda eleştirel şekilde düşünmeye davet eder. Davranışlarımız, iktisadi örgütlenmelerimiz, çalışma süreç ve anlayışlarımız, dayanışmacı eylemlerimiz, toplumsal pratikler ve altyapımız, yaratıcı biçimler  ve değer yönelimlerimiz üzerine …

Devamı için »

“COVID-19 VE DEMOKRASİ, SİVİL TOPLUM VE TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER” SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi (DEMAR) ve Goethe-Institut Ankara işbirliği ile Prof. Dr. Binnaz Toprak ve Memet Kılıç’ın konuşmacı olarak yer aldığı “COVID-19 ve Demokrasi, Sivil Toplum ve Temel Hak ve Özgürlükler” başlıklı etkinlik ile, Almanya ve Türkiye’den farklı bakış açıları ve yaklaşımlar ışığında pandeminin –muhtemelen kalıcı- sonuçlarını ele aldık.

Devamı için »