PROF. DR. CAHİT TALAS SOSYAL POLİTİKA ÖDÜLÜ

Afiş: Fahrettin Erdoğan

Türkiye’de sosyal politika disiplininin öncülerinden Prof. Dr. Cahit Talas’ın anısına, her yıl, sosyal politika alanında yazılmış olan doktora ve yüksek lisans tezlerine “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” verilmektedir.

2012-2016 yıllarında A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Merkezi tarafından düzenlenen Ödül, 2017 yılından itibaren Mülkiyeliler Birliği çatısı altında düzenlenmektedir.

Ödül’de yaşanmakta olan pandemi süreci nedeniyle bu yıla özgü olarak bazı değişiklikler yapılması zorunlu olmuştur. Buna göre, Ödül’e başvuranlar doktora ya da yüksek lisans tezleri ile kendilerinden istenen diğer belgelerin tümünü internet ortamında [email protected] adresine göndereceklerdir. Gene bu yıla özgü olmak üzere Ödül’e başvuru tarihi de 15 Eylül 2021 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Ödülle ilgili her türlü iletişim için [email protected] adresi kullanılabilir.

ÖDÜL YÖNETMELİĞİ’Nİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ PROF. DR. CAHİT TALAS’IN ÖZGEÇMİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ