MÜLKİYE BÜYÜK ÖDÜLÜ

2020 – Muhittin Tuncer

 

Gerekçe:

2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Bugünden tam 50 yıl önce, Fakültemizde göreve başladığı 1970 yılından emekliliğe ayrıldığı 2011 yılına kadar, Mülkiye değerlerinin kuşaklar boyunca aktarılmasındaki büyük emeği;

Fakültemizin Öğrenci İşleri Müdürlüğü görevinin yanı sıra öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik personelin hakkını ve hukukunu gözetmesi, özverili ve ilkeli duruşuyla Mülkiye Tüllabı’nın hafızasına “Muhittin Abi” olarak kazınması ve herkese örnek olması;

Akademik faaliyetin öğrenciler, akademisyenler, idari ve teknik personelin kolektif çabasının bir ürünü olduğu gerçeğini hatırlatması;

Mülkiye değerlerinin var olmasında ve sürdürülmesinde, bugüne kadar katkı sunmuş ve sunmaya devam eden tüm Mülkiye emekçilerinin hak ettikleri saygının sembolü olması;

Gerekçeleriyle, 2020 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Muhittin Tuncer’e takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının oy birliği ile karar verilmiştir.

2019 – Salih Er

 

Gerekçe:

2019 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

12 Eylül 1980 sonrasında, ülkemizin en zor zamanlarında, Fakültemizin birikimi tasfiye edilirken oluşan Mülkiyeliler Birliği yönetimlerinde yer alarak, Mülkiyeliler Birliği’nin Mülkiye değerlerinin taşıyıcısı olma niteliğine, demokratik kitle örgütü vasfının güçlendirilmesine ve Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde rol almasına önemli katkılar yapmış olması;

Mülkiyeliler Birliği’nin darbe döneminde baskılara karşı bir direnç merkezi olmasına, Fakülteden ihraç edilen akademisyenler dahil Türkiye’nin önemli entelektüelleri için bir merkez haline gelmesinin sağlanmasındaki çabaları;

Mülkiye’ye ait değerleri, hukuk devletini, kamu yararını, demokrasi ve kuvvetler ayrılığını Danıştay’da görev yaptığı zaman boyunca, bütün çalışma disiplini ve ciddiyetiyle yılmaz biçimde savunması;

Danıştay’da birlikte görev yaptığı meslektaşlarına örnek olması, onları hukuk devletinin ilkelerine uyulması, iktidarların baskılarına karşı hukuk uygulayıcısının bağımsızlığı için motive etmesi;

Mülkiye’ye girdiği 1963 yılından bugüne, Fikir Kulüpleri Federasyonu’ndan Danıştay Genel Sekreterliği’ne, Mülkiye değerlerini koruması, taşıması, uygulaması ve yayması

Gerekçeleriyle, 2019 Mülkiye Büyük Ödülü’nün Salih Er’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

2018 – Prof. Dr. Füsun Üstel

 

Gerekçe:

2018 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Yurttaşlık alanında yayımladığı akademik çalışmalar ile yaptığı katkılar,

Kültür politikaları alanında yürüttüğü özgün derslerle akademide açtığı yeni tartışma alanları,

Her öğrencisinin perspektifini genişleten, çalışma alanlarını derinleştiren özeni,

Türkiye akademisinin daha az kötü günlerinde GİT Türkiye çerçevesinde akademik hak ihlalleri konusunda gösterdiği izleme faaliyetleri ve yürüttüğü hak mücadelesi ile akademik özgürlüklere, mesleğine, meslektaşlarına sahip çıkması,

Türkiye akademisinin daha zorlu günlerinde eserlerinde ve akademik faaliyetinde içkin olan düşünceyi, o düşüncenin üzerindeki baskıya karşı açıkça dile getirmesi,

Barışı savunmanın en zor olduğu günlerde barışı, ifade özgürlüğünü savunmanın en zor olduğu günlerde ifade özgürlüğünü savunması; yurttaş sorumluluğunu taşımanın bedelinin ağır olduğu günlerde bu sorumluluğu taşıması

Gerekçeleriyle, 2018 Mülkiye Büyük Ödülü’nün değerli hocamız Prof. Dr. Füsun Üstel’e takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği yönetim kurullarının kararıyla, oy birliği ile karar verilmiştir.

2017 – Prof. Dr. Tuncer Bulutay

 

Gerekçe:

2017 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

1960’larda, doğrusal programlama, ekonometri ve ekonometrik modeller, iktisatta matematiğin kullanımı, büyüme modelleri konularında yaptığı öncü çalışmalarıyla üniversitelerimizde ekonometri ve matematiksel iktisat eğitiminin yerleşmesine yaptığı katkı,

Türk sanayinin yapısı, milli gelir, gelir dağılımı gibi alanlarda yaptığı kapsamlı çalışmalarla Türkiye’de nicel iktisat araştırmalarının yaygınlaşmasındaki öncü rolü,

1970’lerde Genel Denge Kuramı üzerine yaptığı çalışmalarla serbest piyasa ekonomisinin kuramsal çerçevesini oluşturan Arrow-Debreu modeline getirdiği eleştirileri,

Büyümeden bölüşüme, Türkiye işgücü piyasasından, istihdam, kayıt dışı ekonomi, kadın ve çocuk emeğine kadar pek çok alanda yayınladığı sayısız kitap ve makaleleriyle iktisat bilimine yaptığı büyük katkıları,

Meslek hayatının başından bu yana, ezbere ve taklide dayanmayan iyi bir eğitimin nasıl olması gerektiği, eğitimde kalitenin nasıl yükseltilebileceği konularında sürekli çaba sarf etmesi, bu konuda yayınlar yapması,

Sürekli soru soran, şüphe duyan, merak eden, sadece toplumsal bilimler alanında değil doğa bilimlerindeki gelişmeleri de yakından izleyen ve bu gelişmeleri öğrencilerine aktaran, tükenmek bilmeyen bilimsel enerjisi ve bilim aşkı,

1983 yılında askeri rejim tarafından 1402 sayılı yasayla üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldıktan sonra ülkesine ve Fakültesine en ufak bir kırgınlık duymadan bilimsel çalışmalarını daha da yoğun bir şekilde sürdürmesi, baskıcı, antidemokratik uygulamalar karşısındaki ilkeli duruşu, örnek kişiliği,

Mülkiye tarihi, kültürü ve geleneğinin kuşaktan kuşağa aktarılması; başta Sadun Aren ve Seha Meray olmak üzere kendisinden önceki duayen hocalarımızın genç kuşaklar tarafından da bilinmesi için gösterdiği üstün gayretler,

Ve bütün bu seçkin niteliklerine rağmen ve ilaveten “Hayatım, bildiklerimin eksik veya yanlış olduğunu öğrenmekle geçti.”, “Bildiklerimin çoğunu öğrencilerimden öğrendim” diyebilen örnek bir bilim insanı olması nedenleriyle,

2017 Mülkiye Büyük Ödülü’nün; ismi Mülkiye ile özdeşleşmiş, hocaların hocası sayın ve sevgili Prof. Dr. Tuncer Bulutay’a takdim edilmesine Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 20 Kasım 2017 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2016 – Prof. Dr. Nermin Abadan Unat

 

Gerekçe:

2016 yılı Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Siyasetin bir erkek faaliyeti olarak algılandığı dönemlerde Mülkiye’nin ilk kadın siyaset bilimcisi olarak siyasetçi yetiştirmesi,

1953 yılında asistan olarak girdiği Mülkiye’nin ilk kadın akademisyeni olarak kadınların bu alanda da yer almasının önünü açması,

Türkiye’de iletişim bilimlerinin oluşumuna ve gelişmesine sunduğu katkı,

Siyasal Davranış Enstitüsünü kurarak kamuoyu araştırmalarının önünü açması, Türkiye’deki ilk bilimsel seçmen davranışları araştırmalarını ve kamuoyu yoklamalarını yapması,

Kadın sorunları konusunda yine Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunması,

Yurt dışındaki göçmen işçilerle ilgili yaptığı araştırmalarla göçmen işçi sorununun görünür hale gelmesini sağlaması ve bu nedenle Almanya Devletinden Liyakat Nişanı alması,

Uluslararası Siyasi İlimler Derneği (IPSA) Başkan Yardımcılığı, Türk Sosyal Bilimler Derneği Başkanlığı, Avrupa Konseyi’nin Kadın – Erkek Eşitlik Komisyonu Başkan Yardımcılığı yapması,

Öğrencisi Prof. Dr. Emre Kongar’ın anlatımıyla “tüm dünyadan haberi olan ve her an öğrendiği yeni bilgileri, sıcağı sıcağına öğrencileri ile paylaşan, genç, dinamik, yürüyen kütüphane gibi” bir hoca olması,

Yetişmesine katkıda bulunduğu çok sayıda siyasetçi, bilim insanı ve gazetecinin bulunması,

Bir siyaset bilimci olarak sanat ve edebiyatın önemini verdiği derslerde de anlatarak, öğrencilerin siyaset bilgisinin derinleşmesine katkı sunması,

Gerek bireysel alanda, gerekse toplumsal alanda önyargılara karşı mücadele etmesi;

Nedenleriyle, 2016 Mülkiye Büyük Ödülü’nün “Hocaların Hocası” hocamız Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a takdim edilmesine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği’nin 3 Kasım 2016 tarihli ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile karar verilmiştir.

2015 – Prof. Dr. Ruşen Keleş

 

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları’nın ortak toplantısında alınan 17 Kasım 2015 tarih ve 37 sayılı kararlı ile

2015 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Şehircilik Kürsüsü başkanlığını, Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Araştırma ve Uygulama Merkezi müdürlüğünü, Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezinin ilk müdürlüğünü ve 1971-1975 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığını ve 1983-1986 yılları arasında Birleşmiş Milletler Türk Derneğinin başkanlığını üstün başarı ile yöneten,

Yurtdışında Harward, California, Tokyo ve Doğu Akdeniz üniversiteleri gibi önemli ve saygın eğitim kurumlarında konuk öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra, kimi Amerikan ve Japon üniversitelerine ek olarak Bilkent, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, Marmara, ODTÜ gibi üniversitelerle Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde dersler vermiş olan,

Akademik kariyeri boyunca çalışkanlığı ve disiplini, mesleğine olan bağlılığı, herkesin övgü ve takdirini kazanan saygın ve örnek bir bilim insanı olan, akademik olgunluk ve zarafeti ile engin bir yönetim tecrübesine sahip bulunan,

Türk Dil Kurumu Yönetim Kurulu üyeliği yapan ve Türkçenin doğru ve güzel kullanımına büyük özen gösteren,

Abdi İpekçi Özel Barış Ödülü ve Japon İmparatorluğu Altın Işıklar Nişanı gibi çeşitli ödül ve nişanlara sahip olan ve bu çerçevede;

Kentbilim disiplininin Türkiye’de bir sosyal bilim dalı olarak yerleşmesi ve gelişmesi için yaşamı boyunca harcadığı büyük emek ve topluma adadığı başarısı,

Kentleşme ve çevre sorunlarına karşı bilimin ışığında toplum yararı, yurttaşlık hakları ve doğanın korunmasını ön planda tutan ilkeli yaklaşımıyla ulusal ve özellikle uluslararası tanınırlığı olan sayısız bilimsel çalışma yapması ve bilimsel çalışmalarını halen sürdürmesi,

Belediyecilik, kooperatifçilik, kentleşme ve çevre ile ilgili konularda saygın meslek kuruluşlarının ve gönüllü örgütlerin danışma kurullarında görevler üstlenmesi,

Özellikle kentleşme, çevre ve yerel yönetim konularında çok sayıda akademisyenin ve binlerce öğrencinin yetişmesini sağlayarak hocaların hocası, mesleğinin duayeni olması,

1950 yılında başlayan Mülkiyelilik sürecinde üstlenmiş olduğu önemli kamusal görevler ve yaptığı bilimsel çalışmalar ile örnek Mülkiyeliliğinin yanı sıra Mülkiyeye ve Mülkiyelilere her zaman ve her ortamda sahip çıkması nedenleriyle,

Mezunumuz, eski dekanımız sevgili ve saygıdeğer duayen hocamız sayın Prof. Dr. Ruşen Keleş’e takdim edilmesine,

karar verilmiştir.

2014 – Prof. Dr. Cevat Geray

 

Gerekçe:
Mülkiyeliler Birliği Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulları ortak toplantısında alınan kararla 2014 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün

Basın Yayın Yüksekokulu Müdürlüğü (1977), Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı (1978-1982) ve Mülkiyeliler Birliği ile Mülkiyeliler Birliği Vakfı Genel Başkanlığı (1984-1986) yapması,

Bütün toplumu karanlığa gömmek amacıyla yapılan 12 Eylül 1980 darbesi döneminde, gerek bilimin onurunu koruma yönündeki çabalarıyla, gerekse dekanlığını yaptığı Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin bu karanlığı aydınlatma yönündeki çalışmalarıyla, hem öğrenciler arasında hem bilim insanları arasında efsane dekan olarak anılması,

Bilim ve öğrencilerini korumak için kendini siper etmesi,

80’li yıllarda artan kentleşme sorunlarına karşı; bilimin, toplumun ve doğanın çıkarları açısından bakarak, çok önemli çalışmalar yapması,

Doğanın tahrip edilmesine dayalı şehircilik anlayışlarına karşı mücadele etmesi,

Kentlerin “çıkarkent” haline geldiği yönünde uyarılar yaparak bina yapılmaması gereken alanlara bina yapılması, yeşil anların konut ya da sanayi tesislerine kurban edilmesi gibi son yıllarda giderek artan kentleşme politikalarını sürekli eleştirerek, ranta dayalı şehirleşmeyi yaptığı bilimsel araştırmalarla sürekli teşhir etmesi,

1949 yılında başlayan Mülkiye sürecinde, aradan geçen 65 yıla rağmen, bilimsel çalışmalarını bırakmaması, fakülteye olan bağında bir değişiklik olmaması ve eski başkanlarından biri olarak Mülkiyeliler Birliği’yle ilgilenmekten vazgeçmemesi,

Yazdığı kitaplar, yaptığı araştırmalar, verdiği derslerin, ülkenin daha yaşanabilir bir hale gelmesini sağlamaya yönelik olması ve yüzlerce bilim insanının da bu bilinçle yetişmesine katkıda bulunması nedenleriyle,

Prof.Dr. Cevat Geray’a verilmesine

Karar verilmiştir.

2013 – Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğrencileri

 

Gerekçe:

2013 yılında Mülkiye Büyük Ödülü’nün;

Gezi direnişi boyunca eşit, özgür, demokratik ve çevreye duyarlı bir hayat için mücadele eden ve mücadelede katledilenlerin anısını onurla taşıyan bütün gençlerimiz adına,

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencilerine verilmesine karar verilmiştir.

2012 – Nadire Mater

 

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliğinin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verdiği Mülkiye Büyük Ödülü; medya ve ifade özgürlüğü alanlarında yaşanan baskı ve kısıtlamaların yoğunlaşması ve çok sayıda gazetecinin hapiste olması nedeniyle, özgür medyanın önemine dikkat çekme gerekliliği dikkate alınarak;

 • Türkiye’de alternatif medya ortamının ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve “hak odaklı” habercilik pratiğinin gelişimi için büyük emek veren,
 • Ülkemizin önemli toplumsal meselelerine ve yakın tarihine ilişkin tanıklıkları gün ışığına çıkaran yazılar ve kitaplar yazan,
 • Başta eril ve cinsiyetçi medya dili olmak üzere, her türlü ayrımcılıkla mücadele eden,

Türkiye’de demokrasi ve insan hakları mücadelesine onurlu bir gazetecilik pratiği ile önemli bir katkı sunan IPS İletişim Vakfı Başkanı, gazeteci ve yazar Sayın NADİRE MATER’e verilmesine, Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurullarının 8 Kasım 2012 tarihli toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Sayın Mater’i kutluyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulları

2011 – Prof. Dr. Mümtaz Soysal

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği Büyük Ödülünün,

– Fakültemizde yaratılan ‘Anayasa Hukuku Geleneği’nin ve Fakültemizin Anayasa Kürsüsünün yetiştirdiği en önemli isimlerinden biri olan,

– Yalnızca hukuk ve siyaset biliminde değil, sosyal bilimlerin diğer dallarında da derin bilgi birikimini öğrencileriyle ve Forum, Akis, Emek ve ortam dergileri ile Yeni İstanbul, Ulus, Barış, Milliyet, Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinde yayınlanan köşe yazılarıyla okuyucularıyla paylaşan,

– Benimsediği görüş ve düşüncelerini özgürlüğünü kısıtlayan baskılarla da karşılaşmasına  rağmen yıllarca aynı tutarlılıkla savunan,

– Binlerce öğrenci ve çok sayıda akademisyen yetiştirmesinin yanısıra milletvekili ve bakan olarak da toplumumuza katkılarda bulunan,

– ‘Türkiye’yi ilerleten etkilerin çoğunun Mülkiye kanalıyla ülkemize girdiğini’ düşünen bir kişi olarak Mülkiyeye ve Mülkiyelilere her zaman ve her ortamda sahip çıkan,

– Fakültemizin hem akademik kadrosuyla, hem de öğrencileriyle Türkiye’ye öncülük ve önderlik etmesini ve baskıya direnmesini kabullenemeyip, “günahkâr” öğretim kadrosunun “suçlu” ilan edildiği bir dönemde, Fakültesini ve öğrencilerini koruduğu ve 1961 Anayasasının getirdiği hak ve özgürlükler düzenini geri götürecek Anayasa değişikliklerine karşı çıktığı için ve Anayasaya Giriş kitabında “komünizm propagandası” yaptığı gerekçesiyle tam dört kez 6 yıl 8 ay ağır hapse çarptırılmak, ömür boyu kamu haklarından yasaklanmak, iki yıl iki ay yirmi gün Kuşadası’nda zorunlu ikamete tabi tutulmak istenilen, 15 ay hapis yatan;

– Mamak’ta tutuklu bulunduğu sırada Muammer Aksoy hocamızın da aynı koğuşa getirileceğini öğrenmesi üzerine demir parmaklıklara saldırarak, ‘Muammer Hoca’yı buraya sığdıramazsınız’ diye haykıran;

– Kendisine yapılan haksızlığa karşılık Türkiye’ye 1979’da UNESCO’nun ilk İnsan Hakları Eğitimi Uluslararası Ödülü’nü kazandıran;

– Aynı haksızlık nedeniyle, asbaşkanı olduğu Uluslararası Af Örgütü, 1977’de Nobel Barış Ödülü alırken, Örgüt adına Nobel Konferansı’nı veren ve Türkiye’ye Nobel listesine giren ilk Türk sanını getiren,

-Türkiye’nin hak ve özgürlükleri en ileri güvencelere bağlayan anayasası olan 1961 Anayasasını hazırlayan Anayasa Komisyonu’nun hayattaki son üyesi olan,

-Türkiye’ye ve hepimize bir “YÖN” çizen ve o yön’den asla vazgeçmeyen,

-Doğru bildiği bir yolda yürürken, bedeller ödeyen; ama, hiçbirisi için ülkesine ve halkına küsmeyen,

Çünkü;

“Ülkesini çok daha derin,

çok daha temiz,

çok daha anlamlı bir şekilde seven”

Mümtaz Soysal’a takdim edilmesine karar verilmiştir.

 

2010 – Prof. Dr. İsmail Türk

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülü’nün 2010 yılında;

– Maliye teorisi ve politikası, iktisadi kalkınma ve finansmanı, vergi sistemleri, iktisadi planlama ve sanayileşme konularında başucu kitabı niteliği taşıyan eserleri,  

– D.P.T. ile S.P.K.’nun kuruluşlarında üstlendiği sorumluluklar ve başarıları,

– Öğrencilerine karşı sevecen yaklaşımı ve mütevazı kişiliği,

– Farklı düşüncelere hoşgörüyle yaklaşan saygın tavrı nedeniyle yüreği Mülkiye ve insan sevgisiyle dolu Prof. Dr. İsmail Türk hocamıza verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır. 

Mülkiyeliler Birliği olarak Prof. Dr. İsmail Türk’ü kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2009 – Prof. Dr. Taner Timur

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülü’nün 2009 yılında;

Tarihi olaylara kavramsal bir sosyolojik çerçeveden bakan ve karşılaştırmalı olarak evrensel tarih boyutları içinde değerlendiren objektif ve bilimsel tarih anlayışı,

Gelişmeleri hem yakından hem de belirli bir eleştirel mesafeyle izleyip değerlendiren, toplumu ve olayları üretim biçimi, üretim ilişkileri ve üretici güçler ekseninde ele alan teorik ve metodolojik yaklaşımı,

Tarih anlayışının ve metodolojik yaklaşımının bir sonucu olarak ürettiği eserleri ile ülkemizde ve dünyada edindiği saygın ve etkili bilim adamı kişiliği ve ülkemizdeki tarih bilincinin gelişimine katkıları,

Kendi deyimiyle hayli sıkıcı olan tarih eğitimini merak uyandıran, öğreten, yol gösteren, derinlemesine ve sistematik bir boyutta ele alarak yeni nesillere sevdirmesi,

Uzmanlaşmanın esiri olmadan, tarihi derin sosyoloji ve felsefe bilgisi ile harmanlayarak hemen her döneme ve farklı alanlara ait bilimsel çalışmaları,

Kendi ürettiklerinin ve başarısının temelini bile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeki, her şeyin konuşulduğu, tartışıldığı özgür atmosfere borçlu olduğunu söyleyecek kadar büyük Mülkiye sevgisi,

12 Eylül Darbesinin üniversiteler üzerinde yaratacağı tahribatı önceden öngörerek çok sevdiği Mülkiye’den ayrılmasına karşın, akademik yaşamdan ve üretimden kopmayan, düşüncelerinden ödün vermeyen bilim adamı duruşu,

Yetiştirdiği öğrenci ve akademisyenlerle tarihçiliğe katkıları,

Bilgi birikimini toplumun yararına kullanan aydın tavrı,

Tarih derslerinin fakültede sevilmesi ve ilgi uyandırmasına olanak sağlayarak, Mülkiyelilerin ve Mülkiyelilik duruşunun gelişimindeki rolü,

Türkiye’nin düşünce tarihini zenginleştiren çalışmaları,

Öğrencilerine karşı ilgili, sevecen, güvenilir tavrı ve mütevazı kişiliği,

Mülkiye topluluğuna karşı duyarlılığı ve süreklilik gösteren koşulsuz desteği,

Son yıllarda yoğunlaşan Mülkiye Tarihinin açığa çıkarılmasını sağlayan araştırmaları,

Kendisinden farklı düşünenlerin dahi saygısızlık yapmasına engel oluşturan bilimsel derinliği ve saygın kişiliği,

nedenleriyle,

Aydın, çalışkan, üretken, objektif ve mütevazı kişiliğiyle tüm Mülkiye’nin sevgi ve saygısını kazanan değerli hocamız Prof. Dr. Taner Timur’a verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Prof. Dr. Taner Timur’u kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2008 – Prof. Dr. Korkut Boratav

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülünün 2008 yılında;

Her Mülkiyelinin kendisine örnek aldığı kişiliği, güleryüzü, aykırı düşünceye karşı hoşgörüsü, araştırmacı kimliği ve akademik başarısı,

1402 sayılı yasayla Fakülte’deki görevinden uzaklaştırılmasına karşın, ilkeli tavrından ödün vermeyerek akademik yaşamdan kopmayan bilim adamı tavrı,

Günümüz akademisyenlerinin en büyük açmazlarından biri olan uzmanlaşmanın esiri olmadan, sosyal bilimlerde farklı alanlarda ortaya koyduğu eserleri,

Eleştirel iktisat düşüncesinin, ülkemizde yerleşmesine katkıları,

Uluslararası iktisat çevrelerindeki etkinliği ve saygınlığı,

Neo-liberal ekonomi politikalarının toplumun büyük çoğunluğunun üzerinde yarattığı tahribatı bilimsel verilere dayanarak ortaya koyan ve bilgi birikimini toplumun yararına kullanan akademisyen ve aydın tavrı,

Özerk, demokratik, bilimsel üniversite talebinin etkin akademik örgütü olan Öğretim Elemanları Sendikası’nın kurucuları arasında yer alması,

Neo-liberal ekonomi politikalarının açmazlarını bilimsel verilerle ortaya koyan ve neo-liberalizm ve yoksulluğa karşı mücadelenin bilimsel altyapısının mimarı Bağımsız Sosyal Bilimciler Topluluğunun kurucularından olması,

özellikleri nedeniyle,

Değerli hocamız, Mülkiye’nin yoksullara bakan yüzü Prof. Dr. Korkut Boratav’a verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Prof. Dr. Korkut Boratav’ı kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2007 – Prof. Dr. Sadun Aren

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliğinin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu Mülkiye Büyük Ödülünün 2007 yılında;

Ülkemizdeki iktisat biliminin kuruluşu ve gelişimine yaptığı özgün katkıları, özellikle 1940’lı yıllardaki betimleyici iktisat yaklaşımının yerine çözümleyici yaklaşımı ön planda tutan Keynesçi iktisat kuramının Türk iktisadına ve üniversite öğrenimine girişindeki öncü rolü,

Mülkiyede nitelikli araştırma ve bilim ortamının oluşturulması yolundaki büyük emeği,

Yaşamı kuşaklar boyu bir gelişme olarak gören, her yeni kuşağın eskileri aşmasını zorunlu sayan bir anlayışla yetiştirdiği ve yetişmeleri için gereken çaba ve özveriyi esirgemediği akademisyenler ve öğrencileri,

Ülkemizdeki siyasal ve toplumsal yaşamdaki özgüvenli, cefakar, ilkeli ve onurlu tavrı,

Fakültenin ortamını sıcak ve sağlıklı kılan iyimser, sevecen ve cömert yaklaşımıyla kuşaklar boyunca pek çok Mülkiyelinin “Abi”si olmasını sağlayan kişilik özellikleri nedenleriyle,

Değerli hocamız, Prof. Dr. Sadun Aren’e verilmesi Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak Prof. Dr. Sadun Aren’i kutluyor, sağlık ve esenlik dilekleriyle saygılarımızı sunuyoruz.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulları

 

2006 – Ahmet Necdet Sezer

Gerekçe:

Mülkiyeliler Birliği’nin her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu,

yalnızca manevi değeri olan Mülkiye Büyük Ödülünün 2006 yılında;

 • Görev süresi boyunca, Cumhuriyete ve Cumhuriyetimizin kazanımlarına, bu kazanımların korunarak geliştirilmesine yönelik tavır ve çabaları,
 • Laik, demokratik, çağdaş toplum ve devlet yapısının yerleşmesine katkıları,
 • Hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne tavizsiz bağlılığı,
 • Farklı anlayışlardaki iktidarlarla çalışmasına rağmen, Cumhuriyetin temel kurum ve değerlerine karşıt her türlü girişime hukukun içinde kalarak, tutarlılıkla karşı duruşu,
 • Ülke yararına düzenlemeleri gözeterek kamusal yararı tüm eylem ve işlemlerinde ısrarla ön planda tutuşu,   
 • Sadece anayasal görevlerini yaparken değil özel yaşantısı ile de gösterdiği laik, demokratik, çağdaş ve yurtsever tavırları,
 • Çoğu kamuoyunca tanınmasa da ailesi ile birlikte dürüst, mütevazı ve ilkeli yaşam şekli,
 • Maddi konulardaki tartışmasız duyarlılığı,
 • Türk Diline her platformda gösterdiği büyük özeni,
 • Ülkemizdeki siyasal ve toplumsal yozlaşma ve yozlaştırılma çabalarına karşı çağdaş bir Cumhurbaşkanından beklenecek örnek davranışları,
 • Ulu Önder Atatürk gibi halkına karşı içten ve sıcak tavırlarının yanısıra ulusal çıkarlar söz konusu olunca dik ve onurlu durulması gerektiğini görev süresinde  sayısız örnekleri ile gösterdiği,
 • Bizlere Cumhurbaşkanlarının da kırmızı ışıkta durabileceğini, sıraya girebileceğini, halkının arasına korumasız çıkabileceğini gösteren örnek Cumhuriyet yurttaşı tavırları,
 • Halkın/Cumhurun reisinin nasıl olması gerektiğini bir kez daha halkımıza hatırlattığı,
 • Cumhuriyet’in değerlerine ve kurumlarına karşı girişimlerin sinsi veya açık, sistematik bir biçimde arttığı bir dönemde, tüm zorluk ve baskıları göğüsleyerek Cumhurbaşkanlığı Yüce Makamını halkın en güvendiği kurum haline getirdiği için;

Kendilerinin kamuoyunca da bilinen tüm hassasiyetlerine saygı duymakla birlikte, Atatürk’ün Mülkiyelilere hitabında yer alan ifadeye koşut biçimde, Mülkiyelilerin Cumhuriyete ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma sorumluluğu ve bilincinin kaçınılmaz bir sonucu olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Ahmet Necdet SEZER’e verilmesi, Mülkiyeliler Birliği Derneği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı ortak yönetim kurulları toplantısında oy birliği ile kararlaştırılmıştır.

Mülkiye Topluluğu adına yukarıda saydığımız gerekçelerle Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’e hizmetlerinden ve örnek tavırlarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

 

2005 – Prof. Dr. Halil İnalcık

Mülkiyeliler Birliği Vakfı’nın her yıl 4 Aralık kuruluş gününde verilmek üzere oluşturduğu;

Mülkiye Büyük Ödülü’nün 2005 yılında “Tarih” alanında verilmesi kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda “2005 yılı Mülkiye Büyük Ödülü”nün,

 • Ülkemizde ve dünyada tarih bilgisi ve bilincine yaptığı özgün katkılar,
 • Daha önceleri rivayet noktasında ele alınan konuları, tarihsel yöntemlerle inceleyerek tarihsel gerçekleri açığa çıkarması,
 • Tarihi yalnızca olaylar perspektifinde değil, ekonomik ve sosyal çözümlerle ele alması,
 • Yurtdışında ve Türkiye de yetiştirdiği yüzlerce öğrenci ve yaptığı akademik çalışmalarla Ülkemiz tarihinin uluslararası ölçekte tanınmasına ve araştırılmasına olanak sağlaması ölçütleri çerçevesinde,

1956-1972 yıllarında Siyasal Bilgiler Fakültesinde de ders veren ve “Türk Tarihçiliğinin Piri” tanımlamasını tartışmasız hak eden değerli Bilim adamı, Sayın Halil İnalcık’a verilmesi, Mülkiyeliler Birliği ve Vakfı ortak  yönetim kurullarının 29.11.2005 tarihli toplantısında kararlaştırılmıştır.

Mülkiyeliler Birliği ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı olarak 2005 yılı Mülkiye Ödülü’nü kazanması nedeniyle Sn. İnalcık’ı kutluyor, sağlık ve esenlik dileklerimizle saygılarımızı sunuyoruz.

 

2004 – Prof. Dr. Uğur Korum

2004 yılında iktisat ve iktisatla ilgili eğitim ve öğretim ve uygulama etkinliklerinde bulunanlar arasından birine verilmesine karar verilmiş, yapılan değerlendirme sonucunda Prof.Dr.Uğur Korum’a verilmesine karar verilmiştir.

 

2003 – Cahit Kayra

2003 yılında Kamu Yönetimi alanındaki hizmetleri ve çalışmaları nedeniyle Mülkiye 1938 mezunu Emekli Maliye Müfettişi Sn. Cahit Kayra’ya verilmesine karar verilmiştir.