NERMİN ABADAN UNAT TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI ÖDÜLÜ

Türkiye’de bir ilk olan çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinin gelişmesine katkı sunan “Hocaların Hocası” Nermin Abadan Unat adına Mülkiyeliler Birliği tarafından Türkiye’deki lisans eğitimi gören öğrencilerine yönelik Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü başvuruları başladı!

2021’den bu yana süren bu ödül için toplumsal cinsiyet alanında çalışan ve üreten Türkiye’deki tüm lisans öğrencilerini toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı sunmaları için başvurmaya çağırıyoruz.

Son başvuru tarihi 15 Ağustos 2024’tür.

Birincilik ödülü, 7000 TL, İkincilik ödülü, 5000 TL, Üçüncülük ödülü: 3000 TL’dir.

Ödül ile ilgili tüm yazışmalarda aşağıdaki e-mail adresi kullanılmalıdır:
[email protected]

 

Başvuru Koşulları

 

  1. “Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü”ne sadece Türkiye’de lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvurabilir.
  2. Her aday, kendisine ait,daha önce yayımlanmamış ve herhangi bir ödül almamış en fazla 6000 kelime içeren bir makale ile “Nermin Abadan Unat Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Ödülü”ne başvurabilir.
  3. Adaylar, birden fazla çalışma ile ödüle başvuramazlar.
  4. Ödüle aday gösterilecek makaleler, çok yazarlı olabilir.
  5. Ödüle aday gösterilecek makalelerin,daha önce bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
  6. Ödüle aday gösterilecek makalelerin Türkçe olması beklenmektedir. Ancak adaylar, Jüri’nin değerlendirebileceği diğer dillerde yazılmış makalelerle de başvurabilirler.
  7. Adayların başvuru esnasında sunması gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:
  8. A) Ödüle başvuru gerekçesi (en fazla 1000 kelime),
  9. B) Adayın ayrıntılı özgeçmişi (varsa yayınları, bildiri sunarak katıldığı toplantılar).
  10. C) Adayın Türkiye’de bir üniversitede lisans öğrencisi olduğunu gösterir öğrenci belgesi.
ÖDÜL YÖNETMELİĞİ NERMİN ABADAN UNAT HAKKINDA