MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ VAKFI RÜŞTÜ KORAY ÖDÜLÜ

Rüştü Koray
1896-1976

1915 yılında Mülkiye’yi bitirdikten sonra aynı yıl Sayıştay’da göreve başlayan ve 1918 yılında girdiği sınavla Maliye Bakalığının çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra, en son Tetkik Kurulu Başkanı iken emekliye ayrılan Rüştü Koray 1976 yılında aramızdan ayrılmıştır.

Koray’ın ölümünden sonra, ailesi adına Şükran Kurdakul’un başvurusu üzerine, Mülkiyeliler Birliği Vakfı ile Koray’ın ailesi, “Rüştü Koray Ödülü“nü oluşturarak bir protokola bağlamışlardır.

Her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir konuda verilen ödül uygulaması, 1977 yılından başlayarak 2001 yılına kadar ulaşmış olup ödül almaya hak kazananlar, aşağıda yıllar itibarıyla yer almaktadır.

 • 1977 – Taban Fiyat Uygulamalarının Ekonomiye Etkileri
  Arslan Galip
  Doç. Dr. Mehmet Sümer
  Mehmet Ekinci
 • 1978 – Türkiye’de Sağlıklı Bir Sanayileşmenin Temel Koşulları
  Uçar Demirkan
 • 1979 – Türkiye’de Fiyat Denetimi Yapılabilir mi?
  Kemal Turan
  Doç. Dr. Mehmet Sümer
 • 1983 – Toplumun Gelişmesine ve Demokratikleşmesine Katkıda Bulunan Yapıtlar
  Prof. Dr. Korkut Boratav – Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm
  Dr. Çağlar Keyder – Dünya Ekonomisi İçinde Türkiye (1923-1929)
  Dr. Uygur Kocabaşoğlu – Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna
 • 1984 – Siyasal Gelişme, Kamu Yönetimi ve Ekonomi – Maliye Dallarında Başarı Gösterenler
  Prof. Dr. Bahri Savcı – Siyasal Gelişme
  Prof. Dr. Sadun Aren – Ekonomi – Maliye
  Doç. Dr. Gencay Şaylan – Kamu Yönetimi
 • 1985 – Toplumun Gelişmesine ve İlerlemesine Yapıt ve Çalışmaları ile Katkıda Bulunanlar
  Prof. Dr. Fehmi Yavuz
  Prof. Dr. Cahit Talas
  Ruhi Su
 • 1986 – Ülkemizde Barış Düşüncesine Düşünce ve Eylemleriyle Katkıda Bulunanlar
  Mahmut Dikerdem
 • 1987 – Düşün Yaşamımızın ve Kamuoyunun Oluşması ve Zenginleşmesine Yapıtlarıyla Katkıda Bulunanlar
  Prof. Dr. Tuncer Bulutay
  Ayla Kutlu
 • 1988 – Hukukun Üstünlüğü İlkesinin Savunulmasında ve Yerleşmesinde Düşünce ve Eylemleriyle Katkıda Bulunanlar
  Halit Çelenk
  Ahmet Coşar
 • 1989 – Doğal ve Tarihsel Çevrenin Korunup Geliştirilmesine Eylem, Yapıt ve Savaşımlarıyla Katkıda Bulunanlar
  Çevre Duyarlılığı Grubu
  İskenderun Çevre Koruma Derneği
  Çevre ve Sağlık Etkinlikleri Yatırım ve Organizasyon A.Ş.
  Zaferpark Dava Dosyası
 • 1990 – Laiklik, Din ve Vicdan Özgürlüğü Konusunda Eylem, Yapıt ve Savaşımlarıyla Katkıda Bulunanlar
  Prof. Dr. Muammer Aksoy
 • 1991 – Demokrasi Kavramının Açıklık Kazanmasına ve Demokrasi İlkelerinin Savunulmasına Düşünce, Eylem ve Savaşımlarıyla Katkıda Bulunanlar
  Aziz Nesin
 • 1992 – Anadolu’nun Tarihsel Kültürünün ve İnsani Değerlerinin Ortaya Çıkarılmasına Yapıt ve Eylemleriyle Katkıda Bulunanlar
  Prof. Dr. Ekrem Akurgal
  Prof. Dr. Jale İnan
  Yaşar Kemal
 • 1993 – Temiz Toplum Oluşturma Yolunda ve Ahlaki Çöküşe Karşı Savaşım, Eylem ve Düşünceleriyle Katkıda Bulunanlar
  Uğur Mumcu
 • 1994 – Düşünce Özgürlüğü
  Sivas’ta özgür düşünceyi yok etmeye yönelik saldırıda yakılarak can verenlerin anısına
 • 1995 – Bağımsız Yargıda Savcıların Yetkileri
  Tuğrul Katoğlu
 • 1996 – Gümrük Birliği Sonrasında Türkiye’de Yabancı Sermaye
  Ödüle değer yapıt bulunamadı
 • 1997 – Demokrasi ve İnsan Hakları
  Prof. Dr. Bahri Savcı
  Prof. Dr. Server Tanilli
 • 1998 – Sivil Yurttaş Girişimi
  Tuncay Özkan
  Milyonlarca İnsan Adına Aydınlık için Yurttaş Girişimi
 • 1999 – Türk-Yunan Halklarının Dostluğu
  Avrupa Gençlik Genel Forumu Atina ve Ankara Temsilciliği
 • 2000 – Türk Şiirine ve Tiyatrosuna Katkıda Bulunanlar
  Can Yücel
  Genco Erkal
 • 2001 – Nazım Hikmet’in Kişiliğine Saygı ve Yapıtlarının Korunması
  Mehmet Fuat