ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI ŞİDDETE KARŞI HUKUKİ OLANAKLAR”

22 Mayıs Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Hukuki Olanaklar” başlıklı Çarşamba Söyleşisi’nde cinsel suçlara karşı hukuki olanaklarımızı Ümran Hakverdi ile birlikte tartıştık.

22 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz “Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı Hukuki Olanaklar” başlıklı Çarşamba Söyleşisi’nde cinsel suçlara karşı hukuki olanaklarımızı Ümran Hakverdi ile birlikte tartıştık.