ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: “YOKSULLUĞA ‘BAKIŞLAR’ VE SİYASAL PRATİK”

24 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz “Yoksulluğa ‘Bakışlar’ ve Siyasal Pratik” başlıklı Çarşamba Söyleşisi’nde yoksulluk ve siyaset ilişkisini Necmi Erdoğan’la birlikte tartışıtık.