ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: AYNI KENTTEYİZ, PEKİ EŞİT MİYİZ?

“Aynı Kentteyiz, Peki Eşit Miyiz?” başlıklı Çarşamba Söyleşisinde, yerel yönetimlerin politikaları ve uygulamalarıyla kadınların ve LGBTİ+’ ların yaşamına etkileri üzerine konuştuk.
Konuğumuz İlknur Üstün ile birlikte kenttaşların kente eşit katılımını, yerel düzeyde toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın boyutlarını ve eşit bir kent için atılması gereken adımları ele aldığımız  söyleşiyi 6 Mart Çarşamba günü Mülkiye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdik.