KURUCU ÜYELERİMİZ

kurucularSÜLEYMAN SIRRI AĞUN
1921 Rize doğumludur. Mehmet Ağun ve Emine Ağun’un oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Samsun Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra; Yedek Subaylık (1943-1946), İstanbul Gelir Kontrol memurluğu (1946-1947), İş Bankası’nda Müfettiş Yardımcılığı ve Müfettişlik (1947-1955) görevlerinde bulundu.
30.03.1955 tarihinde vefat eden Ağun, bekardı.

SELAHADDİN AKALIN
1920 Antalya doğumludur. Yusuf Akalın ve Lütfiye Akalın’ın oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Antalya Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Sırasıyla; Yedek Subaylık (1943-1946), Merkez Saymanlığı Şube Müdür Yardımcılığı, Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Başhesap Uzmanlığı (1946-1965), PTT Yönetim Kurulu’nda Maliye Bakanlığı Temsilciliği (1965-1968) ve tekrar Başhesap Uzmanlığı (1968-1969) görevlerinde bulundu.
Mülkiyeliler Birliği’nin üyesi olan ve Fransızca bilen Akalın, evli ve iki çocuk sahibidir.
FARUK AKER
1920 Trabzon doğumludur. Lise Öğretmeni Avni Aker’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Trabzon Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Yedek subaylık (1943-1946), Hesap Uzman Yardımcılığı, Hesap Uzmanlığı, Başhesap Uzmanlığı (1947-1965) ve Türkiye Öğretmenler Bankası Genel Müdürlüğü (1965-1966) yaptı. 1966 yılından sonra İstanbul’da serbest olarak çalıştı.
Mülkiyeliler Birliği ile Trabzon Kültür ve Tanıtma Derneği’nin üyesidir. İngilizce bilen Aker, evli ve üç çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında Batı müziği dinlemek ve amatör balıkçılık bulunmaktadır.

HÜSAMETTİN KILIÇ
1920 Erzurum doğumludur. Tüccar Hüseyin Kılıç ve Refika Kılıç’ın oğludur.
İlköğrenimini 1932 yılında Pasinler İlkokulu’nda ortaöğrenimlerini ise 1939 yılında Erzurum Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra; Yedek subaylık (1943-1946), Maliye Müfettiş Yardımcılığı (1947-1950), Müfettişlik, Başmüfettişlik, (1951-1983), Teftiş Kurulu Başkanlığı (1975), Avrupa Topluluğu Türkiye Daimi Delegasyonunda Maliye ve Ekonomi Başmüşavirliği (1983-1985) görevlerinde bulundu. Belçika’da mesleki incelemeler yaptı (1953-1954). 1985 yılında emekli oldu.
Mülkiyeliler Birliği Kurucu üyesi ve Maliye Müfettişleri Yardımlaşma Derneği’nin üyesidir. İyi derecede Fransızca ve biraz İngilizce bilen Kılıç, Leman Kılıç ile evli ve iki çocuk sahibidir. Fahri Maliye Müfettişliği Plaketi ile mezuniyetinin 50. yılında Mülkiyeliler Birliği’nce verilen Plakete sahiptir. Özel uğraşları arasında kitap biriktirip mükemmel bir kütüphane kurmak, tarih, edebiyat, şiir ve roman okumak, müzik dinlemek, bahçe işleriyle uğraşmak, şiir ve kitap yazmak bulunmaktadır.
Çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda makaleleri yayınlanan Kılıç’ın basılı eserleri aşağıdadır:
Belçika Gümrüğü, Ege Matbaası (1955),
Gelir Vergisi Rehberi, Kutulmuş Matbaası (1957),
Ortak Pazar, Sermet Matbaası (1967),
İnsanlar (Şiirler ve Düz Yazılar), Darphane (Teksir) (1978),
Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Kurulması Lüzumu, Sermet Matbaası (1978),
Katma Değer Vergisi, Sermet Matbaası (1978)

CEVDET ÖZDEN
1922 Çankırı doğumludur. Doktor Ali Kadri Özden ve Muhibbe Özden’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında İstanbul Özel Boğaziçi Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), DMO’da Servis Şefliği, Kontrolörlük, Satış ve Ticaret Şubesi Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı (1946-1962), Bürokur, Büro Malzemeleri A.Ş., Korçelik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti ve Büro Dekor Ticaret Ltd. Şti. Müdürlüğü (1962-1969) yaptı, İstanbul’da büro malzemeleri ticareti ile uğraştı (1970).
Aramızdan ayrılan Özden, biraz Fransızca ve İngilizce biliyordu, Mülkiyeliler Birliği’nin üyesiydi, evli ve iki çocuk sahibiydi. Özel uğraşları arasında müzik bulunmaktaydı.

RAHMİ TUNÇAĞIL
1922 Burdur doğumludur. Öğretmen Ali Tunçağıl ve Zeliha Tunçağıl’ın oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Ankara Defterdarlığı’nda memurluk, BÜMKO Genel Müdürlüğü’nde Mümeyyizlik, Raportörlük ve Başraportörlük (1946-1953), İktisat ve Ticaret Bakanlığı’nda Sanayi Müfettişliği, Sanayi Bakanlığı Müfettişliği, Sanayi Bakanlığı Müfettişliği, Teftiş Kurulu Başkanlığı (1953-1964), Sümerbank Genel Müdürlüğü (1964-1966), Sanayi Bakanlığı Müşavirliği (1966) ve YDK’da uzmanlık (1966-1969) görevlerinde bulundu.
Mülkiyeliler Birliği Kurucu üyesidir. Fransızca ve İngilizce bilen Tunçağıl, evli ve bir çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında şiir yazmak bulunmaktadır.

HALİT IŞIL
1921 Bursa doğumludur. Esnaf ismail Işıl’ın oğludur.
İlköğrenimini 1933 yılında Bursa Tophane İlkokulu’nda, ortaöğrenimini ise 1939 yılında Bursa Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1946 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra; Hazine Genel Müdürlüğü’nde Mümeyyizlik, Merkez Kambiyo Müdürlüğü, Raportörlük ve Müşavirlik (1946-1957), IMF’de Uzmanlık (1957-1961), Ereğli Demir-Çelik Fabrikaları’nda Müşavirlik (1961-1975) ve Teftiş Kurulu Başkanlığı (1975-1989) görevlerinde bulundu. 1989 yılında emekli oldu.
Mülkiyeliler Birliği kurucu üyesidir. İngilizce bilen Işıl, dul ve bir çocuk sahibidir.

ZEKİ TOKER
1921 Ankara doğumludur. İsmail Toker ve Zekiye Toker’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nde tamamladı. Mülkiye’yi bitirdikten sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1944-1946), Merkez Kambiyo Müdürlüğü’nde Şeflik, Raportörlük, Kontrolörlük (1947-1955), Washington Büyükelçiliği Maliye Müşavirliği’nde memurluk (1955-1958), Hazine Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlüğü, MİİT Genel Sekreterliği’nde Müşavirlik ve Genel Müdürlük (1958-1964), Washington Büyükelçiliği Müşavirler Heyeti Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı (1964-1968), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliğinde Genel Müdürlük (1968-1969) görevlerinde bulundu.
İyi derecede İngilizce bilen Toker, evli ve üç çocuk sahibidir.

SADEDDİN ATAY
1921 Ankara doğumludur. Cemal Atay ve Hayriye Atay’ın oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Ankara Gazi Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1944 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı.Aynı yıl Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi fark sınavını verip sertifika aldı. Daha sonra, Ankara Defterdarlığı’nda memurluk, Aydın, Uşak ve Erzurum’da Hazine Avukatlığı, Erzurum, Erzincan ve Kars Bölgesi Hazine Muhakemat Müdürlüğü (1949-1961) yaptı. 1961 yılında memuriyetten ayrıldı. Atay, evlidir.

ASAF CEMAL AYDAR
1921 Giresun doğumludur.Hüseyin Aydar ve Fatma Zehra Aydar’ın oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Trabzon Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra; İstanbul Kambiyo Müdürlüğü Servis Şefliği (1943-1952), Denizcilik Bankası’nda memurluk, Şeflik ve Sarıyer Şubesi Müdürlüğü (1952-1962), Trabzon Şubesi Müdürlüğü (1962-1966) ve Türkiye Öğretmenler Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı (1966-1969) görevlerinde bulundu.
Mülkiyeliler Birliği’nin üyesidir. Almanca bilen Aydar, evli ve bir çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında pul koleksiyonu yapmak bulunmaktadır.

NACİ TİBET
1921 Bursa doğumludur. Şevket Tibet ve Lütfiye Tibet’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Yedek subaylığını tamamladı (1943-1946) ve Zirai Donatım Kurumu’nda Müfettiş Yardımcılığı (1946-1950) yaptı. 1950’de Merkez Bankası’na geçerek, Dış Muameleler Tahsisler Şefliği, Müdür Yardımcılığı, Levazım ve Teknik Büro Müdürlüğü, İktisadi İşbirliği Servisleri Müdürlüğü, Döviz Tahsisleri Şube Müdürlüğü (1954-1970) ve Dış Ticaret Genel Müdürlüğü (1970) görevlerinde bulundu.
Mülkiyeliler Birliği’nin üyesidir. İngilizce bilen Tibet, evli ve bir çocuk sahibidir. Özel uğraşları arasında deniz sporları bulunmaktadır.

HALİT TOKULLUGİL
1923 Çorum doğumludur. Bekir Tokullugil ve Hatice Tokullugil’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Balıkesir Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye7den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Ankara Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Şabanözü, Erciş, Çaycuma, Anamur, Karacabey, Biga,Yenice, Mahmudiye, Bafra, Yenimahalle, Bergama Kaymakamlığı (1949-1971), özlük İşleri Genel Müdür Yardımcılığı (1971-1973), İstanbul, Bursa ve Ordu Vali Yardımcılığı (1973-1988) görevinde bulundu. 1988 yılında emekli olan Tokullugil, 19.07.1993 tarihinde vefat etti.
Mülkiyeliler Birliği, Türk İdareciler derneği, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Yenimahalle Sağlık, Kültür ve Boş Zamanları Değerlendirme Derneği’nin üyesiydi. İngilizce bilen Tokullugil, Ulviye Tokullugil ile evli ve iki çocuk sahibiydi.

AHMET TEVFİK ALPASLAN
1922 Yozgat doğumludur. Avukat İsmail Tevfik Alpaslan ve Neyyire Alpaslan’ın oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Yozgat Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda memur olarak göreve başladı. Daha sonra; Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik (1943-1961), Gelirler Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Bakanlık Müşavirliği (1961-1969) görevlerinde bulundu. Mesleki incelemeler için Belçika, Hollanda, Almanya ve ABD’ye gönderildi.
Fransızca bilen Alpaslan, evli ve bir çocuk sahibidir.

HASAN HAYRİ ÖNCEL
1921 Kayseri doğumludur. Emekli Yüzbaşı Hakkı Öncel ve Fatma Öncel’in oğludur.
İlköğrenimini 1933 yılında Kayseri Nize İlkokulu’nda ortaöğrenimini ise 1939 yılında Kayseri Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Maliye Müfettiş Yardımcılığı (1947-1949), Müfettişlik, Başmüfettişlik (1949-1969), Müşavir Müfettişlik ve D.B. Deniz Nakliyat Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 1953 yılında mesleki inceleme ve araştırmalar için bir yıl süreyle Paris’e gönderildi.
Fransızca bilen Öncel, Sabiha Öncel ile evli ve iki çocuk sahibidir. Öncel’in bir basılı eseri vardır.
Fransa’da İktisadi ve Mali Planlama, Ankara Doğuş Matbaası, (1967).

TURHAN ENERGİN
1922 İstanbul doğumludur.Yusuf Kenan Energin ve Belkıs Energin’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Ankara erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’yi bitirdikten sonra, 1943 yılında Maliye Bakanlığı’nda göreve başladı. Daha sonra sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Maliye Müfettiş Yardımcılığı, Müfettişlik, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı (1946-1964), Hazine Genel Müdürlüğü (1964-1967), Londra Büyükelçiliği Mali Müşavirliği, Başmüşavirlik (1967-1970), Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği İstatistik Uzmanlığı (1970) görevlerinde bulundu. Bir yıl süreyle ABD’de mesleki incelemeler yaptı.
İngilizce ve Fransızca bilen Energin, bekardır. Kendisine, Fransa Hükümeti tarafından “Officer de l’Ordre National du Merite” ünvanı verilmiştir. Özel uğraşları arasında resim, müzik ve pul koleksiyonu bulunmaktadır.

YUSUF ZİYA ERALP
1921 Şanlıurfa doğumludur. Albay Nuri Eralp ve Sıdıka Eralp’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Konya Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü’nde göreve başladı. Sırasıyla; Yedek subaylık (1943-1946), Hazine Genel Müdürülğü’nde memurluk, Tetkik Kurulu Raportörlüğü, Başraportörlük ve Tetkik Kurulu Üyeliği (1946-1957). BÜMKO Genel Müdürlüğü’nde Müşavirlik (1957-1960), DPT’de Genel Sekreterlik ve Mali, Hukuki, İdari Tedbirler Müdürlüğü (1960-1963, 1963-1965), Devlet Personel Dairesi GenelSekreterliği, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı, TRT’de Yönetim Kurulu Üyeliği, Turizm Bakanlığı’nda Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanlık Müşavirliği (1965-1969) görevlerinde bulundu. SBF’de Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Turizm Ekonomisi ve Politikası Dersi Öğretmenliği (1969) yapı. Amerika ve İsviçre’de 1’er yıl süreyle mesleki incelemelerde bulundu.

HÜSEYİN NACİ ERTEN

Osmanlı Devleti Mülki İdare Teşkilatı son dönem Hacegan mensubu ve Amasya eşrafından olup Amasya, Diyarbakır, Bursa, Afyon, Mersin illerinde Mektubi-i Vilayet görevinde bulunan Şevket Bey ile Rasime Hanımın altı çocuğundan Samsun Vezirköprü ilçesinde 1.3.1336 (1920) tarihinde dünyaya gelen ikinci oğlu ve İstanbul il Jandarma Komutanı (1965) Albay Mustafa Erten’in kardeşidir. Babasının Bursa Mektubi ’lik görevi esnasında Bursa Erkek Lisesinden 1939 yılında mezun oldu. 1943 yılında Mekteb-i Mülkiye ‘Siyasal Bilgiler Okulu’ ‘dan mezuniyetinin ardından kısa bir süre Maliye Müfettişliği görevinde bulunduktan sonra 1943 – 1946 yılları arasında Yedek Subay olarak Urfa ‘da vatani görevini tamamladı ve bir süre Maliye Teşkilatı Gelirler Genel Müdürlüğü Mümeyyizliği görevinde çalıştı. Naci Erten 1948 yılında TC Merkez Bankası teşkilatına katılmış ve 31 sene görevden sonra 1979 yılında aynı kurumdan emekli olmuştur. TCMB bünyesinde sırasıyla Banka Müfettiş Muavini 1950, Banka Müfettişi 1952, Londra ‘da Bankacılık ve Finans Stajı 1956, Samsun Şube Müdürü 1957, İstanbul Şube Müdür Muavini 1960, Ankara Şube Müdürü 1965 ve İstanbul Kambiyo Şube Müdürü 1969-1978 görevlerinde bulunmuştur. İngilizce bilen, Cumhuriyet Tarihi okumak, seyahat etmek, yüzmek, jimnastik, filatelizm, sinema ve Mülkiye mensuplarıyla birliktelik hayatında önemli yer tutan Mülkiyeliler Birliği Kurucu Üyemiz, 1950 yılında İstanbul Borsası tüccarlarından Hilmi Luş ve Ayşe Çağan ‘ın büyük kızları Nezahat Hanım ile hayatını birleştirerek Ragıp Şevket Erten, Ahmet Haluk Erten ve Ayşe Dilek Gezer ‘in babası olmuşdur. Hüseyin Naci Erten 06.08.1993 tarihinde İstanbul ‘da hakkın rahmetine kavuşarak Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiştir.

MUSTAFA CEMAL TEKİNEL
1922 İstanbul doğumludur. Hüseyin Avni Tekinel ve Nuriye Tekinel’in oğludur.
Ortaöğrenimini 1939 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Mülkiye’den mezun olduktan sonra, 1943 yılında İzmir Maiyet Memuru olarak göreve başladı. Sırasıyla; Şirvan Kaymakamlığı (1946-1947, 1948-1950), yedek subaylık (1947-1948), Vezirköprü (1950-1952), Tavas (1952-1955), Nallıhan ve Keçiborlu Kaymakamlığı (1955-1955-1958), İETT Genel Müdürlüğü’nde Müfettişlik (1958-1960), Başmüfettişlik (1960-1961) ve Teftiş ve Kontrol Şubesi Müdürlüğü (1961-1969) görevlerinde bulundu.
Tekinel, evli ve iki çocuk sahibidir.