DEVİR TESLİM TÖRENİ VE YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Değerli Mülkiyeliler,

48. Olağan Genel Kurulumuzun ardından 28 Mart 2023 tarihinde Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi’nde devir teslim töreni gerçekleştirilmiştir. Devir teslim törenin ardından gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısı ile Yönetim Kurulu’ndaki görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Genel Başkan: Fuat ŞEN
II. Başkan: Elçin AKTOPRAK
Genel Sekreter: Mehmet Can TAN
Genel Sayman: Deniz GÜRSOY
Üye: Arzu KÜTÜKÇÜOĞLU
Üye: Çiğdem GÖNEN
Üye: Nur MEÇ

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu