47. OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin 47. Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündemle 22 Mart 2020 Pazar günü saat 10.00’da Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Konur Sokak No:1 Kızılay ANKARA adresinde, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 29 Mart 2020 Pazar günü saat 10.00’da A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Aziz Köklü Salonu’nda aynı gündemle yapılacaktır.

Katılmanız dileğiyle bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla

Mülkiyeliler Birliği Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM

1 – Açılış

2 – Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3 – Başkanlık Divanı’nın seçilmesi

4 – Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması

5 – Konukların konuşmaları

6 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

7 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun ibraya sunulması ve Yönetim Kurulu’nun ibra edilmesi

8 – Denetim Kurulu Raporunun ibraya sunulması, Denetim Kurulu’nun ibra edilmesi

9 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üye adaylarının tanıtılması ve konuşmaları

10 – 2020-2022 Dönemi Bütçesinin görüşülmesi

11 – Bütçenin oylamaya sunulması

12 – Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu ve Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu ile Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine seçim için oylamanın başlatılması

13 – Oyların sayımı

14 – Dilek ve temenniler

15 – Kapanış