5 Mayıs 2014 – İş Müfettişleri Derneği’nin Mülkiyeliler Birliğini Ziyareti (2 Fotoğraf)