ARKHE MÜLKİYE ÇOKSESLİ KOROSU

Hayatın her alanında olduğu gibi sanat alanında da çalışmaya, paylaşımlarda bulunmaya devam eden Mülkiyeliler Birliği, diğer sanatsal girişim ve çalışmalara ek olarak bu yıl Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosuyla müzikseverlere merhaba diyor.

Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu, Mülkiyeliler Birliği bünyesinde Mülkiye Kültür Merkezi’nde faaliyet gösteren, çoksesli karma bir korodur.

Arkhe, Antik Yunan felsefesinde Sokrates öncesi filozoflarca her şeyin temelinde yatan “ilk, başlangıç, temel, ana madde ve ilke” anlamında kullanılmıştır.

Koromuzun arkhesini nitelikli müzik yapma tutkusu oluşturuyor.

Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosunun kuruluşunda, gönlünü çoksesli koro müziğine kaptırmış, emek vererek kendini yetiştirmiş tutkulu amatör koristlerin birlikte nitelikli müzik yapma ve bugüne kadar hayal ettikleri ancak seslendirmeye olanak bulamadıkları evrensel koro repertuvarının seçkin eserlerini gerek akapella gerekse enstrüman ya da orkestra eşliğinde yorumlama arzusu yatıyor.

Misyonumuz

Arkhe Mülkiye Çoksesli Korosu, dünya çoksesli koro müziğinin seçkin eserlerinden oluşan repertuvarıyla vereceği konserlerle genç müzisyenlerin sanatsal gelişimine katkıda bulunmayı ve çeşitli orkestra, koro ve sanatçılarla yapacağı ortak çalışmalarla sanat yaşamını zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Koro, saygınlığı olan ulusal ya da uluslararası yarışma ve festivallere katılarak geniş ölçekte müzik paylaşımında bulunmayı amaçlamaktadır.

Müzik Vizyonumuz

  • Bireyin ve toplumun sağlığı ve büyümesi için gerekli olan besin değerlerinden biri olan kaliteli müziğin herkes için bir ihtiyaç olduğuna,
  • sanatın kamusal iletişim katalizörü olarak toplumsal kimlik ve bilinç oluşturmaya katkıda bulunan kültürel yaşantıları barındırdığına,
  • çok farklı seslerin varlıklarını yitirmeksizin biraraya gelerek, müzik potasında eriyerek koro ve tını oluşturduğu gibi çoksesli koronun arkhesinin de paylaşma, birlik, dayanışma esaslarına dayandığına inanıyoruz;
  • geliştirmek ve değerlendirmek için biraraya geldiğimiz müzik yeteneğimizi, tutkumuzu, bilgimizi ve deneyimimizi dinleyenlerle, dönemsel çalıştığımız amatör ve/veya profesyonel müzisyen ve topluluklarla paylaşmayı; çoksesli koro müziğiyle tanışmak ve bu konuda eğitim almak isteyenlere faydalı olabilmeyi,
  • bunları yaşarken de ülkemiz repertuvarına yeni eserler de kazandırmayı, ilk seslendirmeler yapmayı, Türkiye genelinde konserler vererek farklı şehirlerimizi görüp sanatseverlerle tanışmayı, yurtdışına da kültürel seyahatlerde bulunup hem ülkemizi temsil edebilmeyi hem de yeni kültür ve müziklerle tanışmayı gönülden diliyoruz.