AYDIN KÖYMEN 9. YAZI VE 4. FOTOĞRAF YARIŞMASI

Aydın Birlikteliği Vakfı’nın düzenlediği Ülkem, Kentim, Semtim Aydın Köymen 9. Yazı ve 4. Fotoğraf Yarışması bu sene yerel seçimler öncesi sandıklara gidecek kitlelerin, yerel yönetimler ve bu yapıların demokratik yaklaşımlarının nasıl olmaları gerektiği hakkında fikirlerini bizlerle yazı ve fotoğraf disiplinleri aracılığıyla buluşturmak isteyen herkese açıktır.

Yazı Yarışması Kategorisi için;
Yarışmamıza katılacak olan siz değerli katılımcılarımızdan, Günümüz Türkiye’sinde uygulanan değişik yerel yönetim biçimlerinin yarattığı demokrasi açıklarının sergilenmesi, günümüzde merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerinde uyguladığı vesayetin ve emrivakiler halindeki uygulamaların sergilenmesi, Türkiye’de belediyelerin uyguladığı çoğulcu, katılımcı demokrasi pratiklerinin sergilenmesi ve sonuçlarının yorumlanması, Türkiye toplumsal / kentsel hareketler yerel yönetimler ilişkisi ve benzer konulara odaklanan çalışmalar yapması beklenmektedir.

Fotoğraf Yarışması Kategorisi için;
Yarışmamıza katılacak olan siz değerli katılımcılarımızdan, 2019 yılı yerel yönetim seçimleri kampanyası ve seçim sırasında çektikleri profesyonel, yarı profesyonel ve amatör fotoğraflarla yarışmaya katılmaları beklenmektedir. Yarışmaya sunulan fotoğrafların, Kampanya ve seçim sürecini ve parçalarını bir olay olarak betimlemesi, bu sürecin ana aktörleri olan, politikacılarn / adayların, yurttaşların / seçmenlerin insanlık hallerini ortaya koyan kadrajlar sunmaları istenmektedir.

Yarışmamızın Yazı ve Fotoğraf Bölümleri şartnamesini lütfen inceleyiniz:

Ülkem, Kentim, Semtim Aydın Köymen Yazı Yarışması 9 – Fotoğraf Yarışması 4 Şartnamesi