BASINA VE KAMUOYUNA

Basına ve Kamuoyuna,

Kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ve şiddetin gündelik pratikler, kültürel kodlar, devlet politikaları ve ataerkil sistemin tüm mekanizmaları aracılığıyla her gün yeniden üretilerek pekiştirildiği bir ülkede, kadınlar var olma mücadelesini çok çeşitli baskı ve şiddet biçimlerini deneyimleyerek gerçekleştirmektedir. Dünyanın hemen her ülkesinde ataerkil sistemin kendisini en vahşi biçimde gösterdiği kadın cinayetleri, Türkiye’de izlenen ayrımcı politikaların bir sonucu olarak en uç noktalara ulaşmıştır. Kadınların hem bedensel hem de politik bir kimlik olarak varlıkları hedef alınmaktadır. Bu bağlamda son günlerde yaşadığımız ve medyada büyük yankı bulan iki kadın cinayeti, kadına yönelik şiddetin ve katliamların geldiği noktanın dehşetini gözler önüne sermektedir.

Bunlardan birincisi 2 Ocak 2018 tarihinde Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar’ın erkek öğrencisi tarafından canice katledilmesidir. Türkiye üniversitelerinin akademik özgürlük alanları olmaktan çıkarılarak diploma veren kurumlara dönüştürülmesi; kurum ve kuralların yerini çeteleşmenin alması ve kadın düşmanlığının en üst düzeyde teşvik görmesinin sonucu olan bu cinayet münferit bir olay olarak geçiştirilemez. Ceren Damar’ın katledilmesinden hemen sonra değerli üyemiz Mete Hüsünbeyi’nin yeğeni olan ve Ukrayna’da üniversite eğitimi gören Zeynep Hüsünbeyi ile arkadaşı Buket Yıldız’ın yine bir erkek şiddeti sonucu katledildiğini derin bir acıyla öğrenmiş bulunmaktayız.

Büyük acı ve dehşet uyandıran iki olay bugün medyaya yansıyan ve kamuoyu tarafından bilinen cinayetlerken Türkiye’nin ve dünyanın pek çok yerinde her gün binlerce kadın eril şiddetin pek çok biçimine maruz kalmakta ve varlık mücadelesi vererek yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Bizler Mülkiyeliler Birliği yönetimi olarak, hangi biçimde olursa olsun kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olduğumuzu, kadınların verdiği her türlü mücadelede onlarla omuz omuza yürüdüğümüzü bildiriyoruz.

Değerli akademisyen Ceren Damar’ın, üniversite öğrencileri Zeynep Hüsünbeyi ve Buket Yıldız’ın aileleri ve sevenleriyle yanyana olduğumuzu belirtiyor, onlara başsağlığı ve sabır diliyoruz.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu