ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: MÜLKİYELİ BİR ŞAİR – ARKADAŞ Z. ÖZGER

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri Ocak ayında Mülkiyeli sanatçıları konu ediniyor. Sina Akyol‘un konuşmacı olacağı “Mülkiyeli Bir Şair: Arkadaş Z. Özger” başlıklı söyleşi ile genç yaşta kaybettiğimiz Arkadaş Z. Özger’i anacağız. Söyleşi 22 Ocak 2020 saat 18:30’da Mülkiye Kültür Merkezi Prof. Dr. Oral Sander Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu