ÇARŞAMBA SÖYLEŞİLERİ: MÜLTECİ ALGISI VE MEDYADA MÜLTECİLER

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiyeliler Birliği Çarşamba Söyleşileri “Uluslararası Göç, İltica ve Türkiye” başlıklı Ocak programı Hale Gönültaş ve Sedat Bozkurt’un katılımları ile 16 Ocak 2019 saat 18:30’da devam ediyor. Gönültaş ve Bozkurt “Mülteci Algısı ve Medyada Mülteciler” başlıklı söyleşileri ile Mülkiyeliler Birliği’nde olacak. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu