MERKEZLERİMİZİN DÜZENLEDİĞİ ETKİNLİKLER

“SEMPOZYUM: TÜRKİYE’NİN KRİZİNİ ANLAMAK” OKUMA LİSTESİ

6 Ekim 2018’de Mülkiyeliler Birliği’nde gerçekleştirilen Türkiye’nin Krizini Anlamak Sempozyumu’nda ele alınan belli başlı konularda daha derinlemesine bir bilgi sahibi olunabilmesi için Prof. Dr. Oktar Türel tarafından hazırlanan okuma listesini paylaşıyoruz. I. Gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesi sermaye hesabı üzerinde denetim tesis etmelerinin gerekçeleri EPSTEIN, G. (2009), “Should Financial Flows be Regulated? Yes”, J. K. Sundaram (der.), Reforming the International …

Devamı için »

KRİZ VE EMEK PANELLERİ – I: KRİZ, TOPLUMSAL SINIFLAR VE TOPLUMSAL HAREKETLER

Değerli Mülkiyeliler, Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenecek olan “Emek ve Kriz Panelleri”nin ilki 23 Ekim 2018 Salı saat 18:30’da gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların başta ücretli çalışanlar olmak üzere emekçilerin hayatları üzerindeki etkilerinin farklı boyutlarıyla tartışılmasını amaçlayan bu panel dizisinin “Kriz, Toplumsal Sınıflar ve Toplumsal Hareketler” başlıklı ilk etkinliğinde Serdal Bahçe ve Aynur Özuğurlu’yu konuk edeceğiz. Katılımlarınızı bekleriz. Saygılarımızla, …

Devamı için »

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN İLK 100 GÜNÜ

Değerli Mülkiyeliler, Mayıs 2018’de kurulan Mülkiye Demokrasi Araştırmaları Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaklaşık yüz yıllık tarihindeki en önemli sistem değişikliğini, alanlarındaki yetkin isimlerin katılımıyla değerlendirmeye açıyor. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin İlk 100 Günü” başlıklı panelimizin konuşmacıları; siyaset bilimci Doç Dr. Pınar Bedirhanoğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve Anayasa hukukçusu Dr. Dinçer Demirkent. 20 Ekim Cumartesi günü saat 16:00’da Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz panele tüm …

Devamı için »

OHAL VE SONRASI SEMİNERLERİ – I: OHAL KHK’LERİ VE OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU

Mülkiye İnsan Hakları Merkezi OHAL ve Sonrası Seminerleri – I OHAL KHK’leri ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu I. Oturum: Atipik OHAL KHK’leri ve Daimi Hukuksuzluk* Oturum Başkanı: Feray SALMAN Kerem ALTIPARMAK Dinçer DEMİRKENT II. Oturum: 20 Temmuz OHAL Rejiminin Karakteri Oturum Başkanı: Murat SEVİNÇ Metin GÜNDAY Burak ÖZTÜRK * Bu oturumdaki tartışma için İHOP tarafından yayımlanan iki bilgi notuna bakınız. http://www.ihop.org.tr/2018/03/08/atipik-khkler-ve-daimi-hukuksuzluk-artik-yasalari-idare-mi-iptal-edecek/ ve http://www.ihop.org.tr/2018/04/27/atipik-khkler-ve-daimi-hukuksuzluk-ii-ohal-khksi-ile-erkegi-kadin-kadini-erkek-yapamazsiniz/ 12 …

Devamı için »

SEMPOZYUM: TÜRKİYE’NİN KRİZİNİ ANLAMAK

  Sempozyum TÜRKİYE’NİN KRİZİNİ ANLAMAK AÇILIŞ KONUŞMALARI (10:15-10:30) Mülkiye İktisadi Sosyal Araştırmalar Merkezi Türk Sosyal Bilimler Derneği I. OTURUM (10:30-12:00) KRİZ DİNAMİKLERİ: FARKLILIKLAR, DERSLER, BEKLENTİLER Oturum Başkanı: Oktar Türel Korkut Boratav – “Türkiye’nin Krizlerinde Sermaye Hareketleri: Benzerlikler, Farklılıklar” Erinç Yeldan – “Küresel Krizin Onuncu Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi için Dersler” Murat Birdal –  “Avrupa Ülkelerinde Borç Krizi ve Kriz …

Devamı için »