Mülkiye Hakkında

MÜLKİYELİLER 100 GÜLDÜRÜYOR

  Değerli Mülkiyeliler ve Mülkiye Dostları, Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne adımlarımızı farklı dönemlerde atsak da fakültemizin koridorlarını, dersliklerini, kantinini, arka bahçesini arkadaşlığın, dostluğun, paylaşmanın unutulmayacak anılarıyla hafızalarımıza yerleştirdik. Bugün dönüp o yıllara baktığımızda, öğrenciliğin şanından olan zorlukların üstesinden gelme çabamızı yüzümüzde oluşan tebessümle hatırlıyoruz. Ama diğer taraftan fakültemizde öğrenim gören çok sayıdaki başarılı öğrencimizin de desteğimize ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Mülkiyeliler Birliği …

Devamı için »

MÜLKİYELİLER BİRLİĞİ 71 YAŞINDA…

Değerli Mülkiyeliler, Türkiye’de demokrasi, emek, aydınlanma mücadelesinin bileşenlerinden olan Mülkiyeliler Birliği, 71 yıl önce bugün, 24 Aralık 1946’da kuruldu. 1943 yılı Mülkiye mezunlarından Ahmet Alpaslan, Asaf Cemal Aydar, Cevdet Özden, Cemal Tekinel, Faruk Aker, Halit Tokullugil, Halit Işıl, Hüsamettin Kılıç, Hayri Öncel, Naci Erten, Naci Tibet, Rahmi Tunçağıl, Sadettin Atay, Süleyman Sırrı Agun, Selahattin Akalın, Turhan Energin, Ziya Eralp ve …

Devamı için »

MÜLKİYE’NİN ANKARA’YA GELİŞİNİN 81. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN

Mülkiye öğrencileri 5 Kasım 1936 sabahı 08.30’da Yıldız’daki mektep binasında toplanıp, otobüslerle Ayazpaşa’ya geldiler. Buradan Şehir Bandosu eşliğinde yürüyerek gittikleri Taksim’de yapılan törenden sonra Haydarpaşa’dan saat 11.20’de kalkan özel bir tren ile Ankara’ya hareket ettiler.   Tren 6 Kasım saat 15.15‟te Ankara’ya geldi. Ankara Garı’ndan Muhafız Alayı Bandosu eşliğinde Ulus’a yüründü, Ulus Anıtı önünde 1903 Mülkiye mezunu TBMM Başkanı Abdülhalik …

Devamı için »

MÜLKİYE ÜZERİNE

Mülkiye Üzerine(*) Satı’al HUSRİ(**) – I – Cüretkâr Bir İsyan Sultan Hamit Mekteb-i Mülkiye’nin müessisi olmakla iftihar eder, onun ismine daima <<Sahâne>> kelimesinin ilavesini arzu eylerdi. Her vesile ile mektebin <<Zir-i Himayet-i Hazret-î Sehriyarî>> de oldugunun ilânını arzu ederdi. Bu vesilelerden birisi Seker bayramını müteakip bütün talebeye bayram sekeri dagıtılması idi. 1314 (1898) senesinde Girit Vukûatı ile Yunan harbine hazırlıkların …

Devamı için »

MÜLKİYE RUHU

Mülkiyelilik Ruhu (*) Muzaffer UYGUNER Herkes bilir ve söyler ki; Mülkiyeliler birbirini sever ve tutar. Bu sevgi, yıllarca dershanede, yatakhanede, yemekhanede, teneffüshanede birlikte bulunmanın yarattığı bir sevgiden ileridir. Bu sevgide kardeşlik, ağabeylik ilgileri de rol oynar. Bu sevgide karşılıklı anlayış ve saygının da büyük payı vardır. Fakat, üzüntülerde ve sevinçlerde, başarılarda ve başarısızlıklarda aynı duygunun örsünde yıllarca döğülmüş olmanın payı …

Devamı için »

TÜRK GAZETECİLİĞİNDE MÜLKİYENİN YERİ

(Takvim-i Vekayi’in 100. Yılında) TÜRK GAZETECİLİĞİNDE MÜLKİYE’NİN YERİ M. Alaeddin ASNA   Türk gazeteciliğinin doğuş ve gelişiminde Mülkiye, zengin bir kaynak olmuştur. Mülkiyeliler her alanda olduğu gibi Türk gazeteciliğinde de yeniliklerin ve vatan sevgisinin bayraktarlığını yapmışlar ve basın tarihimizde önemli bir yer işgal etmişlerdir. Bir Türk tarafından yayınlanan ilk özel gazete olan Tercüman-ı Ahval’in yazarlarından, daha sonra ünlü Mirat gazetesini …

Devamı için »

BASINDA MÜLKİYE

                                                                                                                        …

Devamı için »

MÜDÜRLERİMİZ VE DEKANLARIMIZ

Mekteb-i Mülkiye / Mekteb-i Mülkiye-i Şahane/ Siyasal Bilgiler Okulu/ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Müdürleri ve Dekanları Cemâl Bey     1859—1860 Müderris Hilmi Efendi     1860—1876 Müşir Ali Nizamî Paşa     1877—1878 Abdürrahmarı Şeref Efendi     1878—1894 Hacı Recâî Efendi     1894—1908 Mehmed Celâl Bey     1908—1909 Mehmed Rakım AÇIKALIN     1909—1911 Mehmed Hikmet Bey     1911—1915 Hüseyin Nâzım Bey     1918—1921 …

Devamı için »