ECE GÖZTEPE İLE ÇARŞAMBA SÖYLEŞİMİZİ GERÇELEŞTİRDİK

 

Ece Göztepe, yeni anayasanın çelişkilerini anlattı

Mülkiyeliler Birliği tarafından Mayıs ayı boyunca seçim temasıyla düzenlenen Çarşamba Söyleşileri’nin beşincisi, 30 Mayıs 2018 tarihinde, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Ece Göztepe’nin konuşmacı olduğu “Yeni Anayasal Sistemin Normatif Çelişkileri” başlığıyla gerçekleştirildi.

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent’in de katılarak kısa bir konuşma yaptığı söyleşide Göztepe, Türkiye tarihinde görülmemiş değişikliklerle karşı karşıya olunduğuna dikkat çekerek bu çelişkilerin doğuracağı sonuçları anlattı.

Hukuk devleti ilkesinin, demokratik devleti sınırlayan bir ilke olarak düşünüldüğünü ifade eden Göztepe, bu durumun aralarındaki gerilimli ilişkinin sebebi olduğunu söyledi. Göztepe, bir diğer gerilimli konunun da modern anayasal devlette hukuk devleti ilkelerinin ne kadarının uygulanabildiğinin oluşturduğunu belirtti. Göztepe konuşmasında, “Parlamenter sistemin anlamının ne olduğunu bilmek bu noktada önem kazanmaktadır. Parlamenter sistemin üç önemli özelliği vardır; kanun yapma, yürütmeyi denetleme, yürütme ile ilişki içinde olma. Yürütme ile ilişki içinde olmak yüz yüzelik ilkesidir. Yeni anayasal sistemle birlikte bu ilke yok olmuştur. Yeni anayasal sistemin adını başkanlık, yarı başkanlık sistemi olarak nitelendirmek zor. Cumhurbaşkanı kararnamesi ile kanunun çatışmasına dair bir normun öngörülmemiş olması, cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunun daraltılmış olması, olası bir çatışmayı çözecek bir yargı organının olmaması, parlamentonun erken seçim kararı alma şartlarının zorlaşmış olması, Devlet Denetleme Kurulu’nun yasama organı dışına çıkarılmış olması yeni sistemi anlamayı zorlaştırmakta ve çelişkileri artırmaktadır. Oysa iyi bir anayasadan her türlü çatışmayı öngörüp buna çözümler sunmasını beklemek gerekir” dedi.

Göztepe, söyleşinin son bölümünde dinleyicilerin sorularını yanıtladı.

Çarşamba Söyleşileri, Haziran ayı boyunca da seçim temasıyla devam edecek.