FAKÜLTEMİZİN AKADEMİK BİRİKİMİNE AĞIR DARBELER İNDİRİLMESİNE ALIŞMAYACAĞIZ

Değerli Mülkiyeliler,

İki yıl önce bugün, 672 sayılı KHK ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne yönelik tasfiyenin ilk adımı atıldı. Aralarında üyelerimizin ve Fakültemiz akademisyenlerinin de bulunduğu kitlesel ihraçlarda; Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 28 bin 163, Sağlık Bakanlığı’ndan 2 bin 18 ve yükseköğretim kurumlarından 2 bin 346 kişiyle birlikte toplam 50 bin 643 kamu görevlisinin hayatlarına evrensel hukuk ilkeleri yok sayılarak ağır bir darbe indirildi.

Önce OHAL ve KHK rejimi, sonrasında ise inşa edilen yeni rejimin Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile sürdürülen bu hukuksuzluk, yaklaşık 130 bin insanın her birini “sivil ölü” haline getirmeyi hedefledi.

Şüphesiz ki böylesine ağır sonuçlarla karşılaşmamıza yol açan bu süreçte, kendi siyasi ikballeri pahasına ihbarcılık yapmakta tereddüt etmeyenlerin, kendi çıkarları için siyasi iktidara yaranmaya çalışıp ihraç listeleri hazırlayan rektörlerin ve elbette yaşananlar karşısında körleşen, sessizliğe gömülenlerin üstlendikleri sorumluluk da hafızamızdaki yerini koruyacaktır.

Elbette bu dönem, sadece zorbalığın ve hukuksuzluğun failleriyle hafızalarımızda yer almayacak. Zor dönemlerin en insani refleksle, yani dayanışmayla, el ele vermekle ve birbirimize kenetlenmekle aşılabileceğini gösteren, kısaca umudu örgütleyen çok sayıda örnekle belleklerimizdeki yerini alacak. Ancak biliyoruz ki en önemlisi de yapılan hukuksuzluklara, haksızlıklara, ihraçlara alışmamak olacak.

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu olarak demokrasinin temel öğelerini ve evrensel hukuk ilkelerini yok sayan OHAL ve KHK rejiminin sonuçlarına, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ihraçlara ve Fakültemizin akademik birikimine ağır darbeler indirilmesine alışmayacağımızı belirtir, bu zor süreci hep birlikte aşabilmek için gayretle hareket edeceğimizi bildiririz.

Saygılarımızla.