KRİZ VE EMEK PANELLERİ – III: ZOR ZAMANLARDA ASGARİ ÜCRET VE İŞSİZLİK SİGORTASI

Değerli Mülkiyeliler,

Mülkiye Emek Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen “Emek ve Kriz Panelleri”nin üçüncüsü 18 Aralık 2018 Salı saat 19:00’da gerçekleştirilecektir. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik koşulların başta ücretli çalışanlar olmak üzere emekçilerin hayatları üzerindeki etkilerinin farklı boyutlarıyla tartışılmasını amaçlayan bu panel dizisinin “Zor Zamanlarda Asgari Ücret ve İşsizlik Sigortası” başlıklı üçüncü etkinliğinde Seyhan Erdoğdu ve Sinan Ok’u konuk edeceğiz. Katılımlarınızı bekleriz.

Saygılarımızla,

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu